معرفی دایناسور پرنده Microraptor

دایناسور Microraptor

نام: Microraptor

طبقه بندی: مهره‌داران، خزندگان، دایناسور‌ها، خزنده‌کفلان، ددپایان

نوع تغذیه: گوشت‌خوار

اندازه: ۱ متر طول

زمان زندگی: دوره کرتاسه (۱۳۰ تا ۱۲۵ ملیون سال قبل)

مکان کشف: چین

تعداد فسیل‌ها: ۳۰۰ عدد

 توضیحات: حدواسط فرگشتی دایناسور‌ها و پرندگان