معرفی دایناسور پرنده Mei

دایناسور MEI

نام: Mei

طبقه بندی: مهره داران، خزندگان، دایناسور‌ها، خزنده کفلان، ددپایان، Troodontidae

نوع تغذیه: گوشت‌خوار

اندازه: در جاندار نابالغ ۴۰ سانتی متر طول مشاهده گردیده است

زمان زندگی: کرتاسه

توضیحات:یکی از حدواسط‌ های فرگشتی دایناسورها و پرندگان

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::