معرفی دایناسور پرنده Gobivenator

دایناسور پرنده

نام: Gobivenator

طبقه بندی: مهره داران، خزندگان، دایناسور‌ها،سخ، ددپایان، Troodontidae

نوع تغذیه: گوشتخوار

اندازه: ۶۰ سانتی متر طول

 توضیحات: حدواسط فرگشتی دایناسورها و پرندگان