معرفی Proterosuchus

 

Proterosuchus

 

نام: Proterosuchus

طبقه بندی: مهره داران، خزنده چهرگان، دوکاوان، شاه خزنده ریختان، شاه سوسمارشکلان، نخست سوسماران

نوع تغذیه: گوشتخوار

اندازه: بین یک و نیم  تا ۲. ۲ متر طول

مکان‌های کشف: چین و آفریقا

زمان زندگی: تراسیک

توضیحات: حد واسط فرگشتی میان شاه‌خزندگان و دایناسور‌ها