لویی پاستور خلقت گرا بود؟

ادعا: لویی پاستور(۱۸۲۲-۱۸۹۵) خلقت گرا بود.

جواب:

پاستور در خصوص موضوع تکامل یا خلقت خیلی کم مطلب نوشته است.ظاهرا در خصوص مقبولیت عمومی تئوری داروین مشکوک بود،اما او تکامل را پذیرفته بود. مثل سایر دانشمندان فرانسوی زمان خود(قرن هجدهم میلادی)،احتمالا انتخاب طبیعی را به عنوان عامل تکامل قبول نمی کرد.کانی(۱۹۶۵) از او نقل قول می‌کند که:

بیماریهای واگیردار که در شکل جدید ظاهر می‌شود هشداری برای بشریت است،مگر اینکه طبیعت،به وسیله تکامل ،سرانجام بتواند،همه امکانات ممکن برای تولید بیماریهای مسری را از بین ببرد.

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::