فرگشت نهنگ

فرگشت نهنگ و وال

مراحل فرگشت پستاندار پاکیستون به نهنگ امروزی.
از بالا به پایین:
پاکیستوس: ۵۰ میلیون سال قبل.
آمبولوستوس: ۳۵ میلیون سال قبل.
دوردون: ۲۰ میلیون سال قبل.
نهنگ: ۱۰ میلیون سال قبل.

اجداد نهنگ امروزی، پستانداران روی خشکی بودند. در طول میلیون‌ها سال اجداد نهنگ امروزی به آب زده‌اند. در تصویر مشاهده می‌کنید که نهنگ امروزی از اجداد خود، لگن و پاهای عقبی را به ارث برده است. با کمی دقت، مشاهده می‌کنید که پاهای جلویی اجداد نهنگ، تبدیل به باله شده‌اند که انگشتان آن به وضوح پیداست.

 

از ما حمایت کنید تا سایت بسته نشود

با توجه به افزایش قیمت دلار، هزینه تمدید هاست بالا رفته. برای ادامه فعالیت سایت نیاز به کمک‌های مالی داریم. در صورتی که کمک‌ها نتواند ۵۰٪ هزینه تمدید را پوشش دهد، مجبور به پایان فعالیت می‌شویم. مهلت تمدید هاست، آخر مهرماه است.

می‌خواهم کمک کنم

برو به صفحه اول سایت