فرگشت بوسه

رفتارهای مادرزادی در حیوانات(اعمال غریزی) مثلا اعمال و رفتاری که پرندگان و ماهی‌ها در دوران آمادگی برای جفت‌گیری انجام می‌دهند و همچنین ساختن لانه در پرندگان و جنگ‌و‌ستیز بین گونه‌های مشابه جانوران، اغلب مانند هم انجام گرفته و بصورت صفات ارثی در آن‌ها موجود است.

تحقیقات مقایسه‌ای نشان می‌دهد که بوسیدن یکی از رسوم عادی در بین ملل مختلف است. رفتاری که برای همبستگی در انسان‌ها انجام می‌گردد.

این امر از غذا دادن دهان به دهان منشا گرفته کما این‌که در پرندگان هنوز به‌شکل اولیه خود یعنی غذا دادن به نوزادان باقی مانده است.

در صورت تغییر عملِ یک اندام، ممکن است با وجود از بین رفتن خود اندام، رفتارِ مربوطه در موجود زنده باقی بماند. چنان‌که بعضی از گوزن‌ها در موقع تهدید کردن لب بالایی خود را بالا می‌کشند با وجود این‌که فاقد دندان‌های نیش بلندی هستند که بتواند باعث ترس طرف دعوا شوند.

منشا بوسیدن به‌احتمال قوی از رفتاری است که اکنون بعضی از جانوران در حین غذا دادن به نوزاد خود انجام می‌دهند و با کمی تغییرِ شکل، به‌صورتی که در انسان رایج هست درآمده است. در بعضی جاها، بزرگسالان پس از جویدن غذا در دهان خود، آن را مستقیما وارد دهان بچه می‌کنند. در شامپانزه‌ها عملی مانند بوسیدن هم برای غذا دادن است و هم نوعی خوش‌آمدگویی. در نوزاد انسان نیز، لب و دهان از اولین راه‌های شناخت محیط اطراف است که بعدها به بوسه تمایل پیدا می‌کند.

فرگشت بوسه و بوسیدن / Premastication

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::