فرگشت دست‌ در حیوانات

یکی از ریشه‌های مشترک بین موجودات، وجود دست و انگشت ۴-۵ تایی در بیشتر گونه‌های حیوانی است. بنا به ضروریات محیطی، دست و انگشتان هر یک از حیوانات به‌گونه‌ای خاص فرگشت پیدا کرده‌اند.

مثلا در خفاش‌ها با پوست یکی شده‌اند، و در وال‌ها تبدیل به باله گشته‌اند.

فرگشت دست در حیوانات

از راست به چپ: خفاش؛ نهنگ، گربه و انسان

تصویر زیر نشان‌دهنده اشتراک کف دست انسان با خانواده کپی‌هاست.

شباهت دست انسان با شامپانزه‌، گوریل، اورانگوتان‌ها و بابون‌ها

شباهت دست انسان با شامپانزه‌، گوریل، اورانگوتان‌ها و بابون‌ها

از ما حمایت کنید!

تمام کتاب‌ها و فیلم‌های مستند در سایت به صورت رایگان ارائه می‌شوند.

اگر می‌توانید از ما حمایت کنید تا بتوانیم هزینه‌های نگهداری سایت را تامین کنیم

می‌خواهم کمک کنم

برو به صفحه اول سایت