فرگشت دست‌ در حیوانات

یکی از ریشه‌های مشترک بین موجودات، وجود دست و انگشت ۴-۵ تایی در بیشتر گونه‌های حیوانی است. بنا به ضروریات محیطی، دست و انگشتان هر یک از حیوانات به‌گونه‌ای خاص فرگشت پیدا کرده‌اند.

مثلا در خفاش‌ها با پوست یکی شده‌اند، و در وال‌ها تبدیل به باله گشته‌اند.

فرگشت دست در حیوانات

از راست به چپ: خفاش؛ نهنگ، گربه و انسان

تصویر زیر نشان‌دهنده اشتراک کف دست انسان با خانواده کپی‌هاست.

شباهت دست انسان با شامپانزه‌، گوریل، اورانگوتان‌ها و بابون‌ها

شباهت دست انسان با شامپانزه‌، گوریل، اورانگوتان‌ها و بابون‌ها

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::