فرگشت در زندگی: واریس و بواسیر

دستگاه گردس خون…شیوه زندگی نشسته به‌طرق دیگری هم روی ما اثر می‌گذارد، زیرا سیستم گردش خون ما در ابتدا در جانوران فعال‌تر ظاهر شده است.

خونی که قلب پمپ می‌کند از طریق سرخرگ‌ها به اندام‌های ما فرستاده می‌شود و توسط سیاهرگ‌ها به قلب باز می‌گردد. از آن‌جایی که سرخرگ‌ها به تلمبه نزدیک‌تر هستند، فشار خون در آن‌ها بسیار بیشتر از سیاهرگ‌هاست. این می‌تواند مشکل خاصی را برای خونی که از پاها به قلب بازمی‌گردد ایجاد کند.خون از پاها باید سربالایی بیاید، چنان چه گویی مجبور است از سیاهرگ‌های پاهای ما تا قفسه سینه بالا بیاید.

اگر خون تحت فشار کم باشد، ممکن است همه‌ی مسیر را بالا نیاید. در نتیجه، ما دو ویژگی داریم که به خون کمک می‌کند تا بالا بیاید. اولی دریچه‌های ریزی هستند که به خون اجازه می‌دهد بالا بیاید و در همان حال از بازگشت خون به پایین جلوگیری کند.ویژگی دیگر ماهیچه‌های پای ماست. هنگام راه رفتن، ما آن‌ها را منقبض می‌کنیم و این انقباض سبب می‌شود که خون از پاهای ما به بالا پمپ شود. دریچه‌های ریز و پمپ ماهیچه‌های پا باعث می‌شود خون از پاها به قفسه سینه برسد.

این سیستم در جانوران فعالی که از پاهای خود برای راه رفتن، دویدن و پریدن استفاده می‌کنند بسیار خوب کار می‌کند. درحالی که همین سیستم در جانورانی که بیشتر نشسته هستند، عملکرد خوبی ندارد.

اگر پاها به اندازه کافی مورد استفاده قرار نگیرند، ماهیچه‌ها خون را به بالای سیاهرگ‌ها پمپ نخواهند کرد. با جمع شدن خون در رگ‌ها مشکلات می‌تواند بیشتر هم بشود، زیرا انباشت خون سبب نارسایی دریچه‌ها می‌شود.

این دقیقا همان چیزی است که در سیاهرگ‌های مبتلا به واریس روی می‌دهد. همان‌طور که دریچه‌ها نارسا می‌شوند، خون در سیاهرگ‌ها انباشته می‌شود. سیاهرگ‌ها بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند و به صورت رگ‌های متورم دیده می‌شوند.

نیازی به بیان نیست که وضعیت رگ‌ها هم‌چنین می‌تواند موجب یک درد واقعی در پشت ما بشود.راننده‌های کامیون و سایر افرادی که مدت طولانی می‌نشینند، مستعد عارضه بواسیر هستند. این بیماری یکی دیگر از هزینه‌هایی است که ما برای زندگی نشسته‌ی خود می‌پردازیم…

خلاصه این‌که بدن ما انسان‌ها(سیستم گردش خون)برای نشستن‌های طولانی طراحی نشده است.