نگاهی اجمالی به فرگشت دایناسور ها: قسمت پنجم

قسمت پنجم: آنکیلوزور‌ها، تانک‌های زره پوش

اندازه این حیوانات از ۲ متر، تا ۱۰ متر بوده است. طبقه بندی این حیوانات تا مدت‌ها مسیر اشتباهی را طی می‌کرد. زیرا تا همین اواخر آنهارا به دو گروه آنکیلوزوریده و نودوزوریده تقسیم می‌کردند.

آنکیلوزورید‌ها، خصوصیات پیشرفته بیشتری نسبت به نودوزوریده‌ها داشته‌اند مثلا ته دم آنکیلوزورید‌ها یک گرز استخوانی وجود داشت که دم نودوزوریده فاقد آن بود. اما چندی پیش، با کشف انواعی که حد متوسط بودند متوجه شدند بعضی از انواعی که قبل از این در گروه نودوزوریده‌ها مجسوب می‌شدند، باید در گروه آنکیلوزوریده‌ها به شمار آیند هر چند که تمامی خصوصیات آنکیلوزوریده هارا ندارند. این انواع را هم اکنون در خانواده جدیدی به نام پولاکانتیده طبقه بندی می‌کنند.

ادامه در قسمت های بعد…

نگاهی اجمالی به فرگشت دایناسور ها