فرگشت‌نامه: قسمت چهارم، مردن یا زنده‌ ماندن

فرگشت‌نامه مجموعه‌ای از اینفوگرافی‌های کتاب تصویری بریتانیکا است که به فارسی ترجمه می‌شوند. محتوای مطالب کاملا گرافیکی و تصویری همراه با توضیحات ساده‌ای خواهد بود. هدف این مجموعه، بیان ساده فرگشت و دیگر عوامل مرتبط با آن است.

قسمت چهارم با نام «مردن یا زنده ماندن» از بخش «افسانه‌ها و شواهد علمی» قابل دریافت می‌باشد.

بخش هایی از مطالب قسمت چهارم

تکامل همراه

تکامل گاهی اوقات درون افراد یک گونه و گاهی بین گونه‌های مختلفی که با هم  ارتباط دارند رخ می‌دهد. هنگامی که تکامل، بین دو یا چند گونه که از نظر اکولوژیکی با هم میان‌کنش دارند اتفاق بیفتد، تکامل همراه رخ داده‌است. در انواع گوناگون روابط، بین موجودات زندە‌ی مختلف، که در طی زمان شکل گرفته‌است، ازجمله رابطە‌ی صید و صیاد، میزبان و انگل، همزیستها و همیارها، امکان وقوع تکامل همراه وجود دارد. بر مبنای همین روابط میان گونه‌های مختلف، از گذشته تا به امروز دو فرآیند انتخاب طبیعی و سازگاری سبب بروز تغییراتی در گونه‌های مختلف شده‌اند.

رقابت

رقابت، یکی از مهم‌ترین و قوی‌ترین اثرات  را بر روی انتخاب طبیعی و فرآیند تکاملی می‌گذارد.دو نوع رقابت وجود دارد، یکی از طریق تداخل روی می‌دهد، یعنی زمانی که عمل یک گونه دسترسی گونه‌ای دیگر به منابع را محدود می‌سازد. برای مثال زمانی که ریشه‌ی یک گیاه از دستیابی گیاهی دیگر به مواد غذایی جلوگیری می‌کند. نوع دیگر رقابت از طریق بهره‌کشی رخ می‌دهد که میان شکارچیانی مثل شیر و چیتا که از گونه‌های یکسانی تغذیه می‌کنند معمول است. در نوع دوم، اصل طرد رقابتی نیز در کار است، چراکه هر یک از گونه‌ها تمایل دارد اثر رقابتی مقابل را از میان بردارد.

فرگشت‌نامه: قسمت چهارم، مردن یا زنده ماندن

فرگشت‌نامه: قسمت چهارم، مردن یا زنده ماندن
(برای مشاهده‌ی تصویر در سایز اصلی بر روی آن کلیک کنید)

 

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::