فرگشت‌نامه: قسمت سوم، فرآیند‌های تکاملی

فرگشت‌نامه مجموعه‌ای از اینفوگرافی‌های کتاب تصویری بریتانیکا است که به فارسی ترجمه می‌شوند. محتوای مطالب کاملا گرافیکی و تصویری همراه با توضیحات ساده‌ای خواهد بود. هدف این مجموعه، بیان ساده فرگشت و دیگر عوامل مرتبط با آن است.

قسمت سوم با نام «فرآیند‌های تکاملی» از بخش «افسانه‌ها و شواهد علمی» قابل دریافت می‌باشد.

بخش هایی از مطالب قسمت سوم

علاوه بر انتخاب طبیعی، نظریه‌ی مشهوری که توسط چارلز داروین در قرن نوزدهم میلادی توسعه داده شد، فرآیند‌های تکاملی دیگری نیز در کار است که در مقیاس تکاملی خرد عمل می‌کنند، از قبیل، جهش‌ها، شارش ژنی (به عنوان مثال، مهاجرت) و رانش ژنی. با این حال، برای اینکه فرآیند‌های تکاملی رخ دهد باید تنوع ژنتیکی وجود داشته‌باشد. برای مثال تغییراتی در نسبت برخی ژن‌های خاص (الل‌ها) درون یک جمعیت معین در طی زمان.این تفاوت‌های ژنتیکی می‌توانند به نسل‌های بعدی منتقل شده و در نتیجه روند تکاملی تداوم خواهد یافت.

انتخاب طبیعی

یکی از مکانیزم‌های اساسی تکامل می‌باشد، انتخاب طبیعی فرآیند سازش با محیط زیست و بقای گونه‌های سازگارتر است.این فرآیند شامل به‌دور انداختن برخی صفات از جمعیت و در مقابل انتخاب و قدرت دادن به برخی صفات دیگر است. این دگرگونی زمانی صورت می‌گیرد که افرادی درون یک جمعیت،  واجد صفات خاصی می‌شوند که به بقا و تولید‌مثل آنها نسبت به سایر افراد درون آن جمعیت کمک خواهد کرد، بدین صورت این افراد شانس بیشتری می‌یابند تا صفات ژنتیکی خود را به نسل بعدی منتقل سازند.

فرآیند‌های تکاملی

فرگشت‌نامه: قسمت سوم، فرآیند‌های تکاملی
(برای مشاهده‌ی تصویر در سایز اصلی بر روی آن کلیک کنید)

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::