شامپانزه ها دوستانی قابل اعتماد نیستند

یک مطالعه تازه نشان می دهد شامپانزه هایی که در بند نگاهداری می شوند از کمک به سایر اعضای گروه خود کوتاهی می کنند، حتی وقتی که برایشان دردسری ندارد.

یاری رساندن به دیگران عادتی رایج در میان انسان هاست، حتی در مواردی که فرد با کمک به دیگران منافع خود را به خطر می اندازد.

شامپانزه ها خیلی از خصائل انسانی را به نمایش می گذارند اما دراز کردن دست یاری یکی از آنها نیست

شامپانزه ها خیلی از خصائل انسانی را به نمایش می گذارند اما دراز کردن دست یاری یکی از آنها نیست

شامپانزه ها خصوصیات مشابه زیادی به انسان دارند که از جمله شامل استفاده از ابزار و احتمالا مهارت های بدوی زبانی است، اما مطالعه تازه که نتایج آن در نشریه “نیچر” چاپ شده است نشان می دهد از خود گذشتگی از جمله این خصائل نیست.

اما سایر محققان گفتند که شامپانزه های محبوس ممکن است در مقایسه با همنوعان آزاد خود کمتر میل به اختلاط و معاشرت داشته باشند.

تیمی تحت سرپرستی جوئن سیلک از دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس (یو سی ال ای) برای شامپانزه های محبوس آزمونی طراحی کرد که در آن غذا پاداش می گرفتند.

دو گزینه برای دریافت پاداش در برابر آنها قرار داده شد. در یک گزینه شامپانزه امکان می یافت تنها از خود پذیرایی کند. گزینه دوم همان پاداش را فراهم می کرد اما همچنین باعث می شد یک شامپانزه دیگر در قفس کناری نیز به غذا دسترسی پیدا کند.

تیم دکتر سیلک متوجه شد احتمال آنکه ۲۹ شامپانزه مورد آزمایش در این مطالعه گزینه دوم را انتخاب کنند بیشتر از گزینه اول نیست، درحالی که گزینه دوم به آنها امکان می داد یک کار “خوب” انجام دهند بی آنکه برایشان زحمتی داشته باشد.

این نتایج غیرمنتظره بود به این دلیل که این شامپانزه ها برای ۱۵ سال در یک گروه زندگی کرده بودند. آنها خویشاوند نبودند اما انتظار می رفت خیلی به هم نزدیک باشند.

شریک شدن غذا در میان گروه های شامپانزه ها در محیط طبیعی دیده شده بود. به همین جهت مطالعه “نیچر” پرسش هایی درباره این رفتار پدید می آورد.

سایر محققان اشاره می کنند که این نتایج ممکن است ناشی از شرایطی غیرطبیعی یا تغییر عادات در اثر زندگی در بند باشد.