معرفی کتاب: سرگذشت شگفت انگیز حیات (بزرگ‌ترین نمایش روی زمین: مدرکی برای فرگشت)

بزرگ‌ترین نمایش روی زمین: مدرکی برای فرگشت

سرگذشت شگفت انگیز حیات روی زمین

مشخصات

  • نام کتاب: سرگذشت شگفت انگیز حیات روی زمین
  • عنوان اصلی: The Greatest Show on Earth: The Evidence for Evolution
  • عنوان فرعی: بزرگ‌ترین نمایش روی زمین: مدرکی برای فرگشت
  • نویسنده: ریچارد داوکینز
  • مترجم: دکتر محمدرضا توکلی صابری
  • ناشر: انتشارات معین، ۱۳۹۵، ۶۰۰صفحه

بخش‌هایی از کتاب

سرگذشت شگفت‌انگیز حیات بر روی زمین شرح دلایل، مدارک و شواهد مربوط به نظریه‌ی تغییر و تحول جانداران، یا نظریه‌ی فرگشت است که توسط چارلز داروین، زیست‌شناس انگلیسی، ارائه شد. داروین یکی از بزرگترین مردان علم است که با ارائه‌ی نظریه ی تغییر و تحول انواع جانداران و برانداختن نظریه‌ی ارسطویی مبنی بر ثابت بودن شکل جانداران، زیست‌شناسی و پزشکی را برای همیشه تغییر داد و تأثیر عظیمی بر دانش و فلسفه گذاشت. بسیاری او را هم طراز نیوتون می‌دانند، زیرا کاری را که نیوتون در فیزیک انجام داد، داروین در زیست‌شناسی انجام داده است.

داروین نظریه‌ی تغییر و تحول جانداران را در کتاب منشاً انواع خود منتشر کرد. در این کتاب که هنوز هم منتشر و خوانده می شود، شیوه‌ی تغییر جانداران به موجودات پیچیده‌تر طی تاریخ زیست‌شناسی توضیح داده شده است.

فهرست عناوین

فصل اول – فقط یک نظریه است؟

فصل دوم – سگ‌ها، گاوها و کلم‌ها

فصل سوم – مسیر سهل و آسان به سوی تکامل کلان

فصل چهارم – سکوت و زمان کند

فصل پنجم – پیش همین چشمان خودمان

فصل ششم – حلقه‌ی مفقوده؟ منظورتان از حلقه‌ی مفقوده چیست؟

فصل هفتم – آدم‌های مفقوده؟ دیگر مفقوده نیستند!

فصل هشتم – خود شما طی نه ماه آن را انجام دادید

فصل نهم – کشتی قاره‌ها

فصل دهم – درخت عموزادگی فصل یازدهم – تاریخچه بر همه جای ما نوشته شده است

فصل دوازدهم – مسابقه‌ی تسلیحاتی

فصل سیزدهم – در این دیدگاه از حیات، عظمتی نهفته است