ساخت باکتری با ژنوم صد در صد مصنوعی

banner-first-self-replicatingمحققان موفق به تولید نخستین سلول زنده مصنوعی شده اند . این محققان توانستند پس ازتولید ماده ژنتیکی یک نوع باکتری آن را در داخل یک سلول میزبان تزریق کنند .

محققان امید وارند از این دستاورد برای تولید باکتری هایی با خاصیت درمانی، تولید سوخت، و پاکسازی محیط زیست استفاده کنند.   اما منتقدان این کار را خطر ناک می دانند محققان مؤسسه ی { جی کریگ ونتر} پیشتر موفق شده بودند به طور جدا گانه ماده ی ژنتیک باکتری را تولید کنند و کروموزومهای یک باکتری زنده را به داخل سلول باکتری دیگری تزریق کنند.

تحقیقات جدید این مؤسسه که به تولید سلول زنده مصنوعی منتهی شده تلفیقی از دو دستاورد قبلی محققان آن است هز چند که فقط ماده ی ژنتیک سلول جدید به طور مصنوعی تولید شده است.

دکتر کریگ ونتر سرپرست محققان در این آزمایش می گوید این نخستین بار است که DNA مصنوعی کنترل کامل یک سلول را در اختیار گرفته است.

دکتر ونتر این موفقیت را به تولید نرم افزاری جدید برای یک سلول زنده تشبیه کرده  است.  دکتر ونتر گفت به محض اینکه یک ماده ژنتیک جدید وارد سلول می شود سلول اطلاعات آنرا می خواند و به و مانند یک سلول جدید عمل می کند.

او گفت باکتری جدید قابلیت تکثیر داشته و می تواند میلیارد ها سلول جدید تولید کند که ماده ژنتیک آنها همان ماده ژنتیک مصنوعی می باشد.

ارگانیسم جدید در واقع یک باکتری ایجاد کننده ی التهاب درپستان بز ها است که اطلاعات ژنتیک آن تغییر یافته است. این محققان با استفاده از ترتیب بازهای A.-T –G –C بر روی DNA مصنوعی این موجود  ایمیل گروه را درج کرده اند تا نشانی بر صناعی بودن این باکتری باشد و در باکتری های حاصل از تقسیم این باکتری هم بتوان نشانی از سازندگان آن یافت.

بیست دانشمند و صرف ده سال وقت و چهل میلیون دلار بودجه موفق به این کار شده اند که لحظه ای تعیین کننده در زیست شناسی محسوب می شود.

دکتر ونتر و همکارانش امید وارند بتوانند از این موفقیت برای تولید باکتری های مفید استفاده کنند . آنها گفتگو هایی را با شرکت های دارو سازی( برای تولید واکسن ) و تولید سوخت آغاز کرده اند.

اما منتقدان هشدار می دهند که این دانشمندان در باره ی اثرات مفید سلول های مصنوعی اغراق می کنند .  دکتر هلن والاس از مؤسسه ی گرین واچ در بریتانیا که بر توسعه ی فناوری های ژنتیک نظارت می کند، گفت که تولید باکتری مصنوعی می تواند خطرناک باشد. دکتر .والاس گفت اگر ارانیسم های جدید را وارد محیط زیست کنیم ممکن است شکل مصنوعی حیات از کنترل خارج شود ومنجر به فاجعه زیست محیطی شود. او گفت هنوز مشخص نیست رفتار این جانداران جدید در محیط زیست چگونه خواهد بود.به گفته ی خانم والاس وارد کردن باکتری های مصنوعی برای پاکسازی محیط زیست خود می تواند به نوعی باعث آلودگی این محیط باشد.  در ضمن ممکن است آز آن در ساخت سلاحهای بیولوژیک استفاده شود.

 

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::