زیست‌شناسی خان آکادمی: روش علمی چیست؟ – بخش ۶

دانلود خان آکادمی فارسیدرباره

  • نام دوره: زیست شناسی
  • قسمت: ششم، پروسه و روش علمی
  • زمان: ~۱۰ دقیقه
  • فرمت: FLV
  • منبع: خان آکادمی فارسی
  • پیاده‌ساز: نامعلوم

کلیات این قسمت:

روش علمی چیست

گام به گام روش علمی در امور روزمره و تحقیقات

دانلود فیلم آموزشی فرگشت(تکامل) : سرور دوم