زیست‌شناسی خان آکادمی: فرگشت چیست؟ – بخش ۴

دانلود خان آکادمی فارسیدرباره

  • نام دوره: زیست شناسی
  • قسمت: چهارم، سازگاری و موفقیت ژن
  • زمان: ~۵ دقیقه
  • فرمت: FLV
  • منبع: خان آکادمی فارسی
  • پیاده‌ساز: نامعلوم

کلیات این قسمت:

مفهوم Fitness (سازگاری و انطباق)

یک ژن سازگاری بالایی دارد یعنی چه

موفقیت از نگاه بیولوژیکی

دانلود فیلم آموزشی فرگشت(تکامل) : سرور اختصاصی | سرور اول | سرور دوم

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::