زیست‌شناسی خان آکادمی: فرگشت چیست؟ – بخش ۵

دانلود خان آکادمی فارسیدرباره

  • نام دوره: زیست شناسی
  • قسمت: پنجم، معنا و مفهوم نظریه طراحی هوشمند
  • زمان: ~۱۰ دقیقه
  • فرمت: FLV
  • منبع: خان آکادمی فارسی
  • پیاده‌ساز: نامعلوم

کلیات این قسمت:

مفهوم طراحی هوشمند یا Intelligent design چیست

توضیح با مثال تکامل چشم

دانلود فیلم آموزشی فرگشت(تکامل) : سرور اختصاصی | سرور اول | سرور دوم