ریشه مشترک حیوانات: جنین‌شناسی

مقایسه رشد جنینی حیوانات مختلف و انسان: براساس کتاب فرگشت نژاد انسان نوشته ارنست هکل، جنین‌شناس آلمانی در سال ۱۸۷۴. در مراحل نخست تشخیص این‌که جنین مربوط به چه حیوانی است، مشکل است اما به مرور شکل و شمایل آن ظاهر می‌شود.

فرگشت جنین

جنین شناسی در حیوانات:
انسان، خرگوش، گاو، خوک، مرغ، لاک‌پشت، سمندر و ماهی.

تصویری دیگر که زمان‌بندی رشد جنین را به نقاشی کشیده است.

جنین شناسی

از مرحله تخمک و تقسیم سلولی تا اولین مرحله تشکیل جنین:
تنها بعد از مرحله اول هست که‌ می‌توان رشد نهایی موجود را دید. نتیجه: جنین در

 

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::