دیدار با اسکلت ماقبل تاریخ در تهران

به‌نقل از روزنامه مردم امروز درباره کشف اسکلت چندهزار سال پیش در مولوی تهران:

انسان های اولیه ایران

برای مشاهده در اندازه کامل، روی عکس کلیک کنید/

از ما حمایت کنید!

تمام کتاب‌ها و فیلم‌های مستند در سایت به صورت رایگان ارائه می‌شوند.

اگر می‌توانید از ما حمایت کنید تا بتوانیم هزینه‌های نگهداری سایت را تامین کنیم

می‌خواهم کمک کنم

برو به صفحه اول سایت