دانلود: مستند چارلز داروین و درخت زندگی

مجسمه چارلز داروین انگلستان

مجسمه چارلز داروین در موزه طبیعی لندن

به مناسبت ۲۰۰ سالگی چارلز داروین در سال ۲۰۰۹، شبکه بی‌بی‌سی مجموعه برنامه‌هایی را تحت عنوان فصل داروین تدوین کرد. یکی از این برنامه‌ها، مستند چارلز داروین و درخت زندگی بود که دیوید اتنبرو، از مستندسازان معروف طبیعت آن را کارگردانی کرد.

در این مستند شما با دیوید اتنبرو همراه می‌شوید که به گذشته خود(به عنوان مستندساز) برمی‌گردد و این سوال را مطرح می‌کند، دلیل این تنوع در زندگی(مثلا ۱۰۰۰ نوع خفاش، ۲۰۰نوع میمون و..) چیست؟ او به داروین رجوع می‌کند، تنها کسی که می‌تواند این تنوع را توضیح دهد.

سفر بیگل به آمریکای جنوبی را شرح می‌دهد که داروین چگونه در گالاپاگوس با لاک‌پشت‌های مشهور آن روبرو شد. و بعد از بازگشت درباره یک مسئله مهم فکر می‌کرد، چگونه گونه‌ای می‌تواند به یک گونه دیگر تبدیل شود؟

او نه درباره تمام جانوران، بلکه درباره بیشتر جانوران گزارش داد که آنها فرزندان بیشتری را بوجود می‌آورند تا اینکه فرزندان خود را بزرگ کنند. این پرنده ماده آب رنگ، برای مثال، ممکن است در سال ۱۲ تخم بگذارد و شاید هم در کل عمر خود ۵۰ تخم‌گذاری کند با این وجود فقط دو تا از جوجه ها لازم است که زنده بمانند و خودشان تولید مثل کنند.

برای اینکه تعداد جمعیت این گونه را حفظ کنند آن‌هایی که زنده می‌مانند، البته به احتمال زیاد سالم‌ترین و سازگارترین جوجه‌ها با محیط اطراف خود می‌باشند. صفات اختصاصی آنها موروثی است بنابراین شاید، بیشتر نسل‌ها و به ویژه اگر تغییرات محیطی بوجود بیاید، گونه ها ممکن است بخوبی تغییر یابند فقط سازگارترین ها زنده می مانند، و کلید حل معما آن بود او این روند را انتخاب طبیعی نامید.

پیدا کردن شواهد و مدارک برای اثبات یا رد انتخاب طبیعی، کاری بود که داروین شروع کرد. دیوید اتنبرو برای شرح این قسمت از انتخاب مصنوعی توسط انسان استفاده می‌کند. در ادامه مباحث و درگیری‌های داروین و کلیسا بعد از چاپ خاستگاه گونه‌ها(منشا انواع) نشان داده می‌شود. مستند درخت زندگی فقط درباره داروین نیست، به ریچارد اوون، مندل، کریک، واتسون و همه کسانی که نقشی در پیشبرد نظریه داروین داشتند پرداخته می‌شود.

درخت زندگی در مستند چارلز داروین و درخت زندگی

درخت زندگی در مستند چارلز داروین و درخت زندگی

فسیل‌ها بخش مورد علاقه اتنبرو برای مدارک و شواهد فرگشت است، اما جالب‌ترین آن‌ها مدرک زنده او برای نشان دادن رابطه بین موجودات بایکدیگر است. نوک اردکی یا پلاتیپوس که در استرالیا زندگی می‌کند ترکیبی است از انواع حیوانات، بخشی پستاندار و بخشی خزنده. سوال دیگری که مطرح می‌شود درباره چرایی پراکندگی بعضی حیوانات در سراسر جهان است.

در پایان، داستان زندگی از دریاها تا امروز بررسی می‌شود. این‌که تمام زندگی‌ها در روی زمین به یکدیگر ارتباط دارند.  بینش عمیق داروین در نوع نگرش ما به دنیا انقلابی ایجاد کرد. حالا می‌فهمیم که چرا گونه‌های بسیار متفاوتی وجود دارند، چرا آنها در نقاط مختلف دنیا توزیع یافته‌اند و چرا بدن‌های آن موجودات و بدن‌های ما بدین صورت شکل گرفته‌اند…

خلاصه این‌که اتنبرو سعی دارد به سه سوال جواب دهد: چارلز داروین که بود و چگونه نظریه خود را طراحی کرد؛ چرا فکر می‌کنیم حق با او بود و چرا او بیشتر از قبل مهم است.