دانلود کتاب چرا فرگشت صحیح است؟

چرا فرگشت صحیح استمشخصات:

  • نام کتاب: چرا فرگشت صحیح است؟
  • عنوان اصلی: why evolution is true
  • نویسنده: Jerry A. Coyne
  • زبان: انگلیسی

نویسنده کتاب، استاد دانشگاه در بخش اکولوژی و فرگشت دانشگاه شیکاگو  است. جری کویین یک وبلاگ هم با هیمن عنوان چرا فرگشت صحیح است دارد.

کتاب، با زبانی ساده به ارائه شواهد، آزمایش‌ها و استدلال‌هایی می‌پردازد که صحت فرگشت را تایید می‌کند.

به زودی یخش‌هایی  از کتاب با ترجمه فارسی ارائه می‌شوند.