دانلود کتاب: روان‌شناسی تکاملی نوشته دیوید باس

کتاب روانشناسی تکاملی دیوید باسمشخصات:

  • عنوان: روان‌شناسی تکاملی، دانشی نوین در کنکاش ذهن
  • نویسنده: دیوید باس
  • مترجم: آرش حسینیان
  • نسخه: ویراست چهارم، ۲۰۱۲
  • صفحات: جلد اول ۲۷۲ص
  • ناشر: اینترنتی

خلاصه عناوین

تکامل پیش از داروین

نظریه انتخاب طبیعی و جنسی داروین

نقش انتخاب طبیعی و جنسی در نظریه تکاملی

بررسی سازگاری و انتخاب طبیعی

بدفهمی رایج درباره نظریه تکاملی

در باب خاستگاه انسان امروزی

خبر: کتاب روان‌شناسی تکاملی دیوید باس توسط نشر مثلث چاپ شده است. توضیحات بیشتر /

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::