معرفی کتاب: بونوبوها

bonobo-s-arمشخصات:

  • نام کتاب: بونوبوها، مجموعه مقالات
  • اثر: تاکشی فرویچی، جو تامپسون
  • ترجمه و تنظیم: الهام ذوالقدر
  • ویراستار: آرش حسینیان
  • ناشر: اسپرینگر، ۲۰۰۸
  • جلد اول – ۱۳۹۴

از زمانی که معلوم شد ما با شامپانزه‌ها فامیل هستیم و چیزی حدود ۹۸ درصد اشتراک ژنتیکی داریم، تحقیقات  زیادی درباره این موجودات جالب و بامزه انجام شد. مستندها و گزارش‌های زیادی درباره شامپانزه‌ها ساخته و منتشر شد. اما درباره یک گونه‌ی جدیدتر به نام بونوبوها، مطالب زیادی خصوصا به زبان فارسی نیست.

حدود سه یا چهار دهه می‌شود که بونوبوها شناخته شده‌اند و از نظر ژنتیک و رفتارشناسی بررسی می‌شوند. آن‌ها نسبت به شامپانزه‌ها صلح‌طلب‌تر بوده و زن‌سالاری بین‌شان رواج بیشتری دارد. فرق ما انسان‌ها و ایشان هم بیشتر از ۲ درصد کد ژنتیکی نیست! از نظر ساختار بدنی هم، بونوبوها مدل مطلوبی برای شناخت اجداد اولیه‌ی انسان‌ها هستند.

بر اساس مطالعات رفتارشناسی، مهربانی، نوع‌دوستی و رفتار جنسی بونوبوها شباهت زیادی به جوامع انسانی دارد.

فهرست مطالب:

پیشگفتار مترجم
مقدمه
منابع
پتانسیلِ سازشیِ بونوبوها
مناسباتِ اجتماعی در شرایطِ اسارت
روش های پژوهش
مشاهدات رفتاری، دسته بندی ها و تحلیل
مناسبات سلطه
رفتارِ اجتماعی-جنسی
نتایج