دانلود کتاب: اصل انواع نوشته چارلز داروین

دانلود کتاب منشا انواع چارلز داروینمشخصات کتاب:

 • عنوان: منشا انواع
 • نویسنده: چارلز داروین
 • ترجمه: دکتر نورالدین فرهیخته
 • انتشارات: ناشرین
 • سال انتشار: ۱۳۸۰
 • صفحات: ۷۲۲، مصور، رنگی
 • حجم: ۲۱ مگابایت

چارلز داروین به سال ۱۸۰۹ در انگلیس متولد شد. در سال ۱۸۸۲همان جا در گذشت.

حاصل هفتاد و دو سال زندگی پربار او انقلابی عظیم نه تنها در دانش تکامل بلکه در کلیه‌ی بینش‌های بشری است. طوفانی که او با انتشار کتاب منشا انواع برانگیخت هنوز پس از غریب ۱۲سال فروکش نکرده است. خود به عظمت کارش آگاهی داشت. به همین دلیل در سپتامبر ۱۸۷۱ خطاب به دوست و هم‌رزمش این چنین نوشت: «هاکسلی عزیزم نبرد بسیار طولانی است حتی پس از مرگ من و تو نیز سالیان دراز ادامه خواهد یافت»

رعایت توصیه‌های زیر ما را در فهم بهتر کتاب منشا انواع یاری خواهد کرد:

 • تهی کردن ذهن از هر پیش داوری قبل از خواندن کتاب
 • آرام و دقیق خواندن کتاب
 • برداشتن یادداشت از بخش‌ها یا مطالبی که مهم و جالب به‌نظر می‌رسد
 • دوباره خواندن کتاب و مقایسه با برداشت‌های ذهنی
 • مقایسه کردن تجربیات شخصی خواننده از پدیده‌های طبیعی با آنچه داروین بیان می‌کند.

اصول تکاملی داروین:

اصل علیت: در دنیای جانداران هیچ چیز بدون علت نیست.

اصل حرکت: دنیای جانداران پیوسته در حال دگرگونی است.

اصل تبدیل تغییرات: تراکم کمی تغییرات می شود تغییرات کیفی.

اصل بقای ماده و انرژی: ماده جانداران بخشی از ماده عالم

اصل اضداد: هر چیزی از دنیای جانداران ضدی دارد که به آن هویت می بخشد. تضاد علت حرکت و موجد تضادهای جدید است.

اصل ترکیب: اضداد دنیای جانداران نهایتا ادغام شده و ترکیب جدیدی درست می شود که خود ضدی دارد.

اصل نفی در نفی: هر سیستم ارگانیک(فرد و..) یک واقعیت عینی است که در طول زمان در کشاکش منتفی خواهد شد و جایش را عینیت تازه ای می گیرد. و الخ. حاصل نفی در نفی سیر تکامل است.