دانلود مجموعه پادکست: نظریه تکامل از علم تا فلسفه

در شهریورماه سال ۹۳ گروه مطالعات علم موسسه حکمت و فلسفه، مجموعه نشست‌هایی را درباره فرگشت تحت عنوان «مدرسه تابستانی: نظریه تکامل از علم تا فلسفه» برگزار نمود. در این کلاس‌ها استادان و اندیشمندان گوناگونی بحث‌های مختلفی را به شرح زیر بیان می‌کنند:

دانلود سخنرانی و فیلم درباره نظریه تکامل داروین

پوستر اعلان مدرسه تابستانی موسسه حکمت و فلسفه

۱. تاریخچه نظریه تکامل / دکتر امیر احسان کرباسی‌زاده: عضو هیئت علمی گروه مطالعات علم موسسه حکمت و فلسفه ایران

زمان: ۸۶دقیقه | حجم: ۷۹ مگابایت

دانلود از: سرور اول | سرور دوم

 

۲. نظریه تکامل داروین: مفاهیم و ساز و کارها / دکتر رضا ندرلو: عضو هیئت‌علمی دانشکده زیست‌شناسی دانشگاه تهران

زمان: ۸۴دقیقه | حجم: ۷۷ مگابایت

دانلود از: سرور اول | سرور دوم

 

۳. تکامل و ژنتیک: نظریه ترکیبی / دکتر علیرضا ساری: عضو هیئت‌علمی دانشکده زیست‌شناسی دانشگاه تهران

زمان: ۸۴ دقیقه  | حجم: ۷۷ مگابایت

دانلود از: سرور اول | سرور دوم

 

۴. انتخاب طبیعی در سطوح مختلف / کیوان الستی: دانش‌آموخته دکتری فلسفه علم موسسه حکمت و فلسفه

زمان: ۸۳ دقیقه | حجم: ۷۶ مگابایت

دانلود از: سرور اول | سرور دوم

 

۵. رویکردهای تکاملی به رفتار / حامد بیکران بهشت: دانشجوی دکتری فلسفه علم موسسه حکمت و فلسفه

زمان:۹۳ | حجم: ۸۶ مگابایت

دانلود از: سرور اول | سرور دوم

 

۶. تکامل و ذهن / (الف) امیراحسان کرباسی‌زاده و (ب)حسین شیخ‌رضایی: عضو هیئت علمی گروه مطالعات علم موسسه حکمت و فلسفه ایران

زمان:۶۳ | حجم: ۵۷ مگابایت

/ دانلود (ب)از : سرور اول | سرور دوم

 

۷. تکامل مغز / دکتر محمدرضا خواجه‌پور: استاد بازنشسته دانشکده فیزیک دانشگاه علوم زنجان

زمان: ۸۹ دقیقه  | حجم: ۸۲ مگابایت

دانلود از: سرور اول | سرور دوم

 

۸. معرفت‌شناسی تکاملی / دکتر هادی صمدی: عضو هیئت علمی گروه فلسفه علم دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

زمان: ۶۲ دقیقه | حجم: ۵۷ مگابایت

دانلود از: سرور اول | سرور دوم

 

۹. مدل‌های تکاملی در فلسفه علم / مهدی هاتف: دانشجوی دکتری فلسفه علم موسسه حکمت و فلسفه

زمان: ۸۵ دقیقه | حجم: ۷۷ مگابایت

دانلود از: سرور اول | سرور دوم

 

۱۰. تکامل و فلسفه اخلاق / دکتر حسن میانداری: عضو هیئت علمی گروه مطالعات علم موسسه حکمت و فلسفه ایران

زمان: ۷۹ دقیقه | حجم: ۷۲ مگابایت

دانلود از: سرور اول | سرور دوم

 

۱۱. تکامل و فلسفه دین / دکتر رضا ندرلو

زمان: ۸۶ دقیقه | حجم: ۷۹ مگابایت

دانلود از: سرور اول | سرور دوم

 

۱۲. فلسفه نفس صدرایی و نظریه تکامل(اختتامیه) / دکتر عبدالحسین خسروپناه: ریاست موسسه حکمت و فلسفه

زمان:۷۴ دقیقه | حجم: ۶۸ مگابایت

دانلود از: سرور اول | سرور دوم

از ما حمایت کنید!

تمام کتاب‌ها و فیلم‌های مستند در سایت به صورت رایگان ارائه می‌شوند.

اگر می‌توانید از ما حمایت کنید تا بتوانیم هزینه‌های نگهداری سایت را تامین کنیم

می‌خواهم کمک کنم

برو به صفحه اول سایت