دانلود مجموعه پادکست: نظریه تکامل از علم تا فلسفه

در شهریورماه سال ۹۳ گروه مطالعات علم موسسه حکمت و فلسفه، مجموعه نشست‌هایی را درباره فرگشت تحت عنوان «مدرسه تابستانی: نظریه تکامل از علم تا فلسفه» برگزار نمود. در این کلاس‌ها استادان و اندیشمندان گوناگونی بحث‌های مختلفی را به شرح زیر بیان می‌کنند:

دانلود سخنرانی و فیلم درباره نظریه تکامل داروین

پوستر اعلان مدرسه تابستانی موسسه حکمت و فلسفه

۱. تاریخچه نظریه تکامل / دکتر امیر احسان کرباسی‌زاده: عضو هیئت علمی گروه مطالعات علم موسسه حکمت و فلسفه ایران

زمان: ۸۶دقیقه | حجم: ۷۹ مگابایت

دانلود از: سرور اول | سرور دوم

 

۲. نظریه تکامل داروین: مفاهیم و ساز و کارها / دکتر رضا ندرلو: عضو هیئت‌علمی دانشکده زیست‌شناسی دانشگاه تهران

زمان: ۸۴دقیقه | حجم: ۷۷ مگابایت

دانلود از: سرور اول | سرور دوم

 

۳. تکامل و ژنتیک: نظریه ترکیبی / دکتر علیرضا ساری: عضو هیئت‌علمی دانشکده زیست‌شناسی دانشگاه تهران

زمان: ۸۴ دقیقه  | حجم: ۷۷ مگابایت

دانلود از: سرور اول | سرور دوم

 

۴. انتخاب طبیعی در سطوح مختلف / کیوان الستی: دانش‌آموخته دکتری فلسفه علم موسسه حکمت و فلسفه

زمان: ۸۳ دقیقه | حجم: ۷۶ مگابایت

دانلود از: سرور اول | سرور دوم

 

۵. رویکردهای تکاملی به رفتار / حامد بیکران بهشت: دانشجوی دکتری فلسفه علم موسسه حکمت و فلسفه

زمان:۹۳ | حجم: ۸۶ مگابایت

دانلود از: سرور اول | سرور دوم

 

۶. تکامل و ذهن / (الف) امیراحسان کرباسی‌زاده و (ب)حسین شیخ‌رضایی: عضو هیئت علمی گروه مطالعات علم موسسه حکمت و فلسفه ایران

زمان:۶۳ | حجم: ۵۷ مگابایت

/ دانلود (ب)از : سرور اول | سرور دوم

 

۷. تکامل مغز / دکتر محمدرضا خواجه‌پور: استاد بازنشسته دانشکده فیزیک دانشگاه علوم زنجان

زمان: ۸۹ دقیقه  | حجم: ۸۲ مگابایت

دانلود از: سرور اول | سرور دوم

 

۸. معرفت‌شناسی تکاملی / دکتر هادی صمدی: عضو هیئت علمی گروه فلسفه علم دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

زمان: ۶۲ دقیقه | حجم: ۵۷ مگابایت

دانلود از: سرور اول | سرور دوم

 

۹. مدل‌های تکاملی در فلسفه علم / مهدی هاتف: دانشجوی دکتری فلسفه علم موسسه حکمت و فلسفه

زمان: ۸۵ دقیقه | حجم: ۷۷ مگابایت

دانلود از: سرور اول | سرور دوم

 

۱۰. تکامل و فلسفه اخلاق / دکتر حسن میانداری: عضو هیئت علمی گروه مطالعات علم موسسه حکمت و فلسفه ایران

زمان: ۷۹ دقیقه | حجم: ۷۲ مگابایت

دانلود از: سرور اول | سرور دوم

 

۱۱. تکامل و فلسفه دین / دکتر رضا ندرلو

زمان: ۸۶ دقیقه | حجم: ۷۹ مگابایت

دانلود از: سرور اول | سرور دوم

 

۱۲. فلسفه نفس صدرایی و نظریه تکامل(اختتامیه) / دکتر عبدالحسین خسروپناه: ریاست موسسه حکمت و فلسفه

زمان:۷۴ دقیقه | حجم: ۶۸ مگابایت

دانلود از: سرور اول | سرور دوم