داستان فرگشت: داروین

توضیح: «داستان فرگشت» مجموعه مطالبی ساده به همراه تصویر است که بر اساس کتاب «شاهد عینی: فرگشت» لیندا گاملین گردآوری شده است.

چارلز رابرت داروین(۱۸۸۲-۱۸۰۹) طبیعت‌شناس انگلیسی و نویسندهٔ کتاب معروف خاستگاه گونه‌هاست. او اولین کسی نبود که به فرگشت اندیشیده بود و دستاورد واقعی‌اش، برجسته و مطرح نمودن نظریهٔ فوق[بر اساس انتخاب طبیعی] و گردآوری شواهد بسیار دراین خصوص بود.

در اوایل قرن ۱۹، مفهوم فرگشت اصلا محبوبیت نداشت. نظریهٔ لامارک در دههٔ نود قرن ۱۸ در فرانسه بسیار مطرح بود، زیرا مقامات کلیسا و پادشاه را به‌چالش کشیده بود. ترس از انقلاب در انگلستان باعث عدم محبوبیت و حتی رسوایی نظریهٔ تکامل شد. داروین در نامه‌ای به‌دوستش می‌نویسد:«مطرح کردن این نظریه مانند اعتراف به قتل است». در سال ۱۸۵۸ وقتی طبیعت‌شناس گمنامی به‌نام آلفرد راسل والاس به‌نظریهٔ انتخاب طبیعی رسید، داروین مجبور شد نظریهٔ خود را مطرح نماید.

داروین قبل از سفر با کشتی بیگل، در دانشگاه کمبریج به تحصیل پرداخت تا کشیش شود. در آن زمان علاقهٔ زیادی به تاریخ طبیعت داشت، علاقه‌ای که مسیر زندگی‌اش را دگرگون ساخت.

کشتی بیگل

کشتی بیگل

کشتی انگلیسی بیگل: از سال ۱۸۳۲ تا ۱۸۳۶، داروین سوار بر کشتی بیگل که به سراسر دنیا سفر می‌کرد که به‌کار طبیعت‌شناسی مشغول بود. او در آمریکای جنوبی به‌ویژه گالاپاگوس، گونه‌های عجیب و متعددی از گیاهان و جانوران بومی را شناسایی کرد. بعدها دریافت که این گونه‌های عجیب در نتیجهٔ فرگشت به‌وجود آمده‌اند.

دفترچه یادداشت داروین

دفترچه یادداشت داروین

یادداشت: وقتی داروین در کشتی بیگل زندگی می‌کرد، مشاهدات دقیقی را از جهان طبیعت ثبت نمود. او همچنین یادداشت‌های طولانی و مفصلی از هر چه می‌دید را ثبت می‌کرد.

فکر: وقتی داروین با کشتی انگلیسی بیگل از کشور خود خارج می‌شد، هنگام بازگشت، پیرو نظریهٔ فرگشت نبود. اما طی پنچ سال، این ایده در ذهنش شکل گرفت. او هرگز نسبت به این نظریه تعصب نداشت و تمام نظریات مخالف رابه‌دقت بررسی می‌نمود. این رویکرد کمک کرد تا حمایت برخی از طبیعت‌شناسان برجستهٔ آن زمان را به دست آورد.

ساحل: داروین در سفر خود، یک نسخه از کتاب اصول زمین‌شناسی اثیر چارلز لیل را به‌همراه داشت. لیل در این کتاب ادعا کرده بود که ویژگی‌های زمین‌شناسی سیارهٔ زمین را می‌توان با نیروهای آهسته‌ای که هنوز در جریان هستند، نظیر تشکیل رسوبات را توضیح داد. داروین زمان زیادی را در ساحل صرف بررسی تئوری لیل در خصوص طول عمر زمین انجام داد.

مجموعه سوسک داروین

مجموعه سوسک داروین

سوسک: داروین در طول روزهایی که در کمبریج مشغول تحصیل بود، به‌جمع‌آوری سوسک می‌پرداخت. این بخشی از کلکسیون عظیم اوست. پرداختن به‌کار طبیعت‌شناسی تجربی و عملی نقطه قوت داروین بود.

وسائل مرتب‌سازی سوسک‌ها

وسائل مرتب‌سازی سوسک‌ها

ابزار جمع‌آوری داده‌ها:

ابزار تشریح داروین

ابزار تشریح داروین

تلسکوپ داروین

تلسکوپ داروین در کشتی بیگل

 

بذر گل و نامه‌نگاری با دانشمندان دیگر

بذر گل و نامه‌نگاری با دانشمندان دیگر