خوان انریکه: آیا فرزندان ما یک گونه دیگر خواهند بود

بسیار خوب، این داستان ما هم مثل همه داستانهای خوب دیگه در زمان‌های خیلی‌ خیلی‌ دور شروع شد، زمانی‌ که هیچکس نبود. بسیار خوب، این داستان ما هم مثل همه داستانهای خوب دیگه در زمان‌های خیلی‌ خیلی‌ دور شروع شد، زمانی‌ که هیچکس نبود. بسیار خوب، این داستان ما هم مثل همه داستانهای خوب دیگه در زمان‌های خیلی‌ خیلی‌ دور شروع شد، زمانی‌ که هیچکس نبود. این عکس کاملی از جهان ماست، حدود ۱۴ میلیارد سال پیش. این عکس کاملی از جهان ماست، حدود ۱۴ میلیارد سال پیش. همه انرژی در یه نقطه مجرد جمع شده. بهر دلیلی منفجر می‌شه و ازش این چیز‌ها بدست میاد. بهر دلیلی منفجر می‌شه و ازش این چیز‌ها بدست میاد. حالا به ۱۴ میلیارد سال قبل برگشتیم. اینها از هم دور و دورتر می‌شند تا اینکه به تریلیون‌ها کهکشانهای بزرگ تبدیل میشن. اینها از هم دور و دورتر می‌شند تا اینکه به تریلیون‌ها کهکشانهای بزرگ تبدیل میشن. اینها از هم دور و دورتر می‌شند تا اینکه به تریلیون‌ها کهکشانهای بزرگ تبدیل میشن. و بین این کهکشانها این ابرهای عظیم گرد و غبار رو می‌بینید. و بین این کهکشانها این ابرهای عظیم گرد و غبار رو می‌بینید. حالا ازتون می‌خوام که به این ۳ ستون کوچولو واقع در وسط این عکس توجه کنید حالا ازتون می‌خوام که به این ۳ ستون کوچولو واقع در وسط این عکس توجه کنید

حالا ازتون می‌خوام که به این ۳ ستون کوچولو واقع در وسط این عکس توجه کنید اگه یه تصویر خیلی نزدیک ازشون بگیری به این شکل دیده خواهند شد. اگه یه تصویر خیلی نزدیک ازشون بگیری به این شکل دیده خواهند شد. آنچه شما می‌بینید ستونهایی از گرد و غبارند جایی‌ که اینقدر گرد و غبار هست– راستی‌ مقیاس این ستونها حدود یک تریلیون مایل عمودیست– اتفاقی که داره می‌افته اینه که اونقدر گرد و غبار زیاده که در نهایت بهم نزدیک میشن و تشکیل یه واکنش هسته‌ای گرمایی میدن. اتفاقی که داره می‌افته اینه که اونقدر گرد و غبار زیاده که در نهایت بهم نزدیک میشن و تشکیل یه واکنش هسته‌ای گرمایی میدن. اتفاقی که داره می‌افته اینه که اونقدر گرد و غبار زیاده که در نهایت بهم نزدیک میشن و تشکیل یه واکنش هسته‌ای گرمایی میدن. درنتیجه شما اینجا شاهد تولد ستارگان هستید. درنتیجه شما اینجا شاهد تولد ستارگان هستید. اینا ستاره‌هایی‌ هستند که از اینجا تولد شدند. وقتی‌ به قدر کافی‌ ستاره ساخته شد، بعد کهکشانها تشکیل میشن. اینا ستاره‌هایی‌ هستند که از اینجا تولد شدند. وقتی‌ به قدر کافی‌ ستاره ساخته شد، بعد کهکشانها تشکیل میشن. اینا ستاره‌هایی‌ هستند که از اینجا تولد شدند. وقتی‌ به قدر کافی‌ ستاره ساخته شد، بعد کهکشانها تشکیل میشن. این‌یکی به نظر خیلی‌ مهم میاد، چون شما اونجا هستین این‌یکی به نظر خیلی‌ مهم میاد، چون شما اونجا هستین (خنده) وقتی‌ از این کهکشان هم یه تصویر خیلی نزدیک بگیرید، ستاره های معمولی که نه چندان جالبی‌ند را رو می‌بینید وقتی‌ از این کهکشان هم یه تصویر خیلی نزدیک بگیرید، ستاره های معمولی که نه چندان جالبی‌ند را رو می‌بینید وقتی‌ از این کهکشان هم یه تصویر خیلی نزدیک بگیرید، ستاره های معمولی که نه چندان جالبی‌ند را رو می‌بینید

راستی‌ تا الان ۲ سوم داستان رو شنیدید به عبارتی این ستاره تا دو سوم داستان ما ازش خبری نیست. به عبارتی این ستاره تا دو سوم داستان ما ازش خبری نیست. بعد چی‌ می‌شه؟ از گرد و غبار اضافی که باقی‌ مونده اینبار بجای ستاره یه سیاره تشکیل می‌شه. بعد چی‌ می‌شه؟ از گرد و غبار اضافی که باقی‌ مونده اینبار بجای ستاره یه سیاره تشکیل می‌شه. بعد چی‌ می‌شه؟ از گرد و غبار اضافی که باقی‌ مونده اینبار دیگه ستاره تشکیل نمیشه به جای اون یه سیاره تشکیل می‌شه. بعد چی‌ می‌شه؟ از گرد و غبار اضافی که باقی‌ مونده اینبار دیگه ستاره تشکیل نمیشه به جای اون یه سیاره تشکیل می‌شه. این حدود ۱۴ میلیارد سال قبل رخ داده.

و کمی‌ پس از اون، با باقیمانده‌های اون مواد یه معجون کهن درست می‌شه که از اون حیات بدست میاد و کمی‌ پس از اون، با باقیمانده‌های اون مواد یه معجون کهن درست می‌شه که از اون حیات بدست میاد و کمی‌ پس از اون، با باقیمانده‌های اون مواد یه معجون کهن درست می‌شه که از اون حیات بدست میاد و کمی‌ پس از اون، با باقیمانده‌های اون مواد یه معجون کهن درست می‌شه که از اون حیات بدست میاد و حیات همینطور گسترش پیدا می‌کنه تا اینکه خراب می‌شه و حیات همینطور گسترش پیدا می‌کنه تا اینکه خراب می‌شه

(خنده)

حالا عجیب اینه که حیات از بین میره ولی‌ نه یه بار نه دو بار بلکه پنج بار حالا عجیب اینه که حیات از بین میره ولی‌ نه یه بار نه دو بار بلکه پنج بار حالا عجیب اینه که حیات از بین میره ولی‌ نه یه بار نه دو بار بلکه پنج بار تقریبا همه حیات روی زمین ۵ بار از بین رفته تقریبا همه حیات روی زمین ۵ بار از بین رفته و هرچه بیشتر به این فکر می‌کنید به پیچیدگی‌‌های بیشتری و چیزایی‌ که از اون سخته شده اند پی‌ میبرید و هرچه بیشتر به این فکر می‌کنید به پیچیدگی‌‌های بیشتری و چیزایی‌ که از اون سخته شده اند پی‌ میبرید و هرچه بیشتر به این فکر می‌کنید به پیچیدگی‌‌های بیشتری و چیزایی‌ که از اون سخته شده اند پی‌ میبرید و هرچه بیشتر به این فکر می‌کنید به پیچیدگی‌‌های بیشتری و چیزایی‌ که از اون سخته شده اند پی‌ میبرید و ما تا ۹۹.۹۶ درصد از گذشت زمان شروع این داستان هنوز بوجود نیومدیم و ما تا ۹۹.۹۶ درصد از گذشت زمان شروع این داستان هنوز بوجود نیومدیم اینرو برای این گفتم که یه دورنمایی از جایگاه خودمون و اجدادمون رو ببینید

در این راستا دو تئوری در جواب به این سوال که “ما چرا اینجا هستیم” وجود داره در این راستا دو تئوری در جواب به این سوال که “ما چرا اینجا هستیم” وجود داره اولین تئوری اینه که “همش خواست او بود” اولین تئوری اینه که “همش خواست او بود” تحت این تئوری ما هدف و منظور نهایی‌ آفرینش هستیم تحت این تئوری ما هدف و منظور نهایی‌ آفرینش هستیم تحت این تئوری ما هدف و منظور نهایی‌ آفرینش هستیم و هدف از ساختن تریلیون‌ها کهکشان و شصت میلیارد سیّاره این بوده که چیزی مثل این رو خلق کنه، یا مثل این رو و هدف از ساختن تریلیون‌ها کهکشان و شصت میلیارد سیّاره این بوده که چیزی مثل این رو خلق کنه، یا مثل این رو و هدف از ساختن تریلیون‌ها کهکشان و شصت میلیارد سیّاره این بوده که چیزی مثل این رو خلق کنه، یا مثل این رو و هدف از ساختن تریلیون‌ها کهکشان و شصت میلیارد سیّاره این بوده که چیزی مثل این رو خلق کنه، یا مثل این رو این هدف افرنش بوده، و بعدش دیگه همه چی‌ خطی‌ می‌شه، دیگه چیز بهتری اتفاق نمیفته این هدف افرنش بوده، و بعدش دیگه همه چی‌ خطی‌ می‌شه، دیگه چیز بهتری اتفاق نمیفته این هدف افرنش بوده، و بعدش دیگه همه چی‌ خطی‌ می‌شه، دیگه چیز بهتری اتفاق نمیفته

(خنده)

تنها سوالی‌ که میمونه اینه که آیا این تئوری یه کم خودخواهانه نیست؟ تنها سوالی‌ که میمونه اینه که آیا این تئوری یه کم خودخواهانه نیست؟ و اگه اینطور باشه– این حقیقت رو هم در کنارش در نظر بگیرید که ما به انقراض خیلی‌ نزدیک شدیم. و اگه اینطور باشه– این حقیقت رو هم در کنارش در نظر بگیرید که ما به انقراض خیلی‌ نزدیک شدیم. فقط ۲۰۰۰ تا از گونه‌های ما باقی‌ موندن اگه فقط چند هفته بارون نمیبارید ما شاید خیلی‌ از این افراد رو نمیدیدیم اگه فقط چند هفته بارون نمیبارید ما شاید خیلی‌ از این افراد رو نمیدیدیم

(خنده- تشویق)

(خنده- تشویق)

شاید باید به فکر یه تئوری دوم باشیم اگه اولی‌ جوابگو نیست شاید باید به فکر یه تئوری دوم باشیم اگه اولی‌ جوابگو نیست تئوری دوم اینه: آیا ما میتونیم ارتقأ پیدا کنیم؟ (خنده) خوب چرا یه نفر باید چنین سوالی رو بکنه؟ چونکه تا به حال ۲۹ ارتقای ژنتیکی برای شبه انسان وجود داشته چونکه تا به حال ۲۹ ارتقای ژنتیکی برای شبه انسان وجود داشته پس اینطور که معلومه ما ارتقأ یافته هستیم. پشت سر هم ارتقای ژنتیکی‌ یافته ایم پس اینطور که معلومه ما ارتقأ یافته هستیم. پشت سر هم ارتقای ژنتیکی‌ یافته ایم و همچنان در حال کشف نسلهای پیشینمان هستیم این‌یکی رو سال پیش کشف کردیم یکی‌ دیگه رو ماه پیش کشف کردیم

و همینطور که به این چیز‌ها فکر می‌کنید ممکنه از خودتون بپرسید: چرا باید فقط یه گونه بشر وجود داشته باشه و همینطور که به این چیز‌ها فکر می‌کنید ممکنه از خودتون بپرسید: چرا باید فقط یه گونه بشر وجود داشته باشه و همینطور که به این چیز‌ها فکر می‌کنید ممکنه از خودتون بپرسید: چرا باید فقط یه گونه بشر وجود داشته باشه آیا اگر در آفریقا، آسیا یا قطب جنوب فقط یه نوع پرنده دیده میشد عجیب نبود؟ آیا اگر در آفریقا، آسیا یا قطب جنوب فقط یه نوع پرنده دیده میشد عجیب نبود؟ آیا اگر در آفریقا، آسیا یا قطب جنوب فقط یه نوع پرنده دیده میشد عجیب نبود؟ بویژه ما همزمان دست کم با ۸ گونه شبه انسان دیگه زیست همزمان داشته ایم روی این سیاره بویژه ما همزمان دست کم با ۸ گونه شبه انسان دیگه زیست همزمان داشته ایم روی این سیاره بویژه ما همزمان دست کم با ۸ گونه شبه انسان دیگه زیست همزمان داشته ایم روی این سیاره پس در حالت عادی اینطور نیست که یه گونه هموساپینس وجود داشته باشه بلکه گونه‌های مختلف دارن در کنارهم حرکت می‌کنند پس در حالت عادی اینطور نیست که یه گونه هموساپینس وجود داشته باشه بلکه گونه‌های مختلف دارن در کنارهم حرکت می‌کنند پس در حالت عادی اینطور نیست که یه گونه هموساپینس وجود داشته باشه بلکه گونه‌های مختلف دارن در کنارهم حرکت می‌کنند پس در حالت عادی اینطور نیست که یه گونه هموساپینس وجود داشته باشه بلکه گونه‌های مختلف دارن در کنارهم حرکت می‌کنند

و وقتی‌ این حالت عادی باشه، این سوال پیش میاد که خوب اگه ما بخوایم چیز دیگی‌ رو بیافرینیم جهش ژنی اون چقدر باید باشه؟ و وقتی‌ این حالت عادی باشه، این سوال پیش میاد که خوب اگه ما بخوایم چیز دیگی‌ رو بیافرینیم جهش ژنی اون چقدر باید باشه؟ و وقتی‌ این حالت عادی باشه، این سوال پیش میاد که خوب اگه ما بخوایم چیز دیگی‌ رو بیافرینیم جهش ژنی اون چقدر باید باشه؟ و وقتی‌ این حالت عادی باشه، این سوال پیش میاد که خوب اگه ما بخوایم چیز دیگی‌ رو بیافرینیم جهش ژنی اون چقدر باید باشه؟ خوب سوانت پابو Svante Paabo جوابش رو داره: فرق بین بشر و نئاندرتال‌ها در ۰.۰۰۴ درصد کد ژنی هست فرق بین بشر و نئاندرتال‌ها در ۰.۰۰۴ درصد کد ژنی هست فرق بین یه گونه تا دیگری اینقدر کمه! فرق بین یه گونه تا دیگری اینقدر کمه! که این خود البته مناظره‌های تبلیغاتی سیاسی معاصر رو توضیح میده.

(خنده)

همزمان جالبه که بدونید این جهش‌ها چقدر کوچکند و در کدام قسمتها خودشون رو نشون میدن همزمان جالبه که بدونید این جهش‌ها چقدر کوچکند و در کدام قسمتها خودشون رو نشون میدن همزمان جالبه که بدونید این جهش‌ها چقدر کوچکند و در کدام قسمتها خودشون رو نشون میدن تفاوت بشر و نئاندرتالر در اسپرم و بیضه در بو و پوست آنهاست تفاوت بشر و نئاندرتالر در اسپرم و بیضه در بو و پوست آنهاست تفاوت بشر و نئاندرتالر در اسپرم و بیضه در بو و پوست آنهاست اینها ژنهای ویژه‌ای هستند که از یکی‌ به دیگری تفاوت می‌کنند اینها ژنهای ویژه‌ای هستند که از یکی‌ به دیگری تفاوت می‌کنند پس تغییرات بسیار کوچک تاثیرات بسیار بزرگی‌ خواهد داشت

جالبه بدونید که داریم به جهشهای ژنی مان ادامه می‌دهیم جالبه بدونید که داریم به جهشهای ژنی مان ادامه می‌دهیم حدود ۱۰.۰۰۰ سال پیش یه جهش در ژن انسان حوالی دریای سیاه صورت گرفت که منجر به تولید چشم‌های آبی‌ شد حدود ۱۰.۰۰۰ سال پیش یه جهش در ژن انسان حوالی دریای سیاه صورت گرفت که منجر به تولید چشم‌های آبی‌ شد حدود ۱۰.۰۰۰ سال پیش یه جهش در ژن انسان حوالی دریای سیاه صورت گرفت که منجر به تولید چشم‌های آبی‌ شد و این همچنان ادامه داره

و یکی‌ از چیزا یی که امسال کشف می‌شه اینه که ۱۰.۰۰۰ ژنوم اولیه انسان قراره رمز گشایی بشه و یکی‌ از چیزا یی که امسال کشف می‌شه اینه که ۱۰.۰۰۰ ژنوم اولیه انسان قراره رمز گشایی بشه و یکی‌ از چیزا یی که امسال کشف می‌شه اینه که ۱۰.۰۰۰ ژنوم اولیه انسان قراره رمز گشایی بشه چونکه قیمت اونها برای تولید توالی ژنی ارزان است و همراه با یافتن آن، امکان یافتن تفاوت‌های ژنی نیز هست. و همراه با یافتن آن، امکان یافتن تفاوت‌های ژنی نیز هست.

البته این مناظره‌ای نیست که ما منتظرش بودیم، چرا که ما در این زمینه از نتایج علمی‌، سؤ استفاده کردیم. البته این مناظره‌ای نیست که ما منتظرش بودیم، چرا که ما در این زمینه از نتایج علمی‌، سؤ استفاده کردیم. سال ۱۹۲۰ ما فکر می‌کردیم بین افراد بشر فرق‌های زیادی وجود داره این نتیجه رو از روی کارهای عموزاده ه داروین فرانکیس گالتون Francis Galton میگرفتیم این نتیجه رو از روی کارهای عموزاده ه داروین فرانکیس گالتون Francis Galton میگرفتیم ولی‌ انستیتو‌های آمریکایی مثل استانفورد، انجمن اعصاب آمریکا، … حسابی در این زمینه پیشرفت کرد تا حدی که تبدیل به سوء استفاده شد. ولی‌ انستیتو‌های آمریکایی مثل استانفورد، انجمن اعصاب آمریکا، … حسابی در این زمینه پیشرفت کرد تا حدی که تبدیل به سوء استفاده شد. ولی‌ انستیتو‌های آمریکایی مثل استانفورد، انجمن اعصاب آمریکا، … حسابی در این زمینه پیشرفت کرد تا حدی که تبدیل به سوء استفاده شد. ولی‌ انستیتو‌های آمریکایی مثل استانفورد، انجمن اعصاب آمریکا، … حسابی در این زمینه پیشرفت کرد تا حدی که تبدیل به سوء استفاده شد. در واقع این تبدیل به بهبود دهشتناک بشر شد در واقع این تبدیل به بهبود دهشتناک بشر شد از ۱۹۴۰ به بعد معتقدیم که بین افراد بشر هیچ فرقی‌ وجود نداره از ۱۹۴۰ به بعد معتقدیم که بین افراد بشر هیچ فرقی‌ وجود نداره و در پایان این سال درستی‌ یا نادرستی آن را خواهیم فهمید

و در ادامه قصد داریم چیزای دیگری رو بفهمیم مثلا آیا شما ACE ژ‌ن داریم؟ و در ادامه قصد داریم چیزای دیگری رو بفهمیم مثلا آیا شما ACE ژ‌ن داریم؟ و در ادامه قصد داریم چیزای دیگری رو بفهمیم مثلا آیا شما ACE ژ‌ن داریم؟ چرا این مهمّه؟ چون تا به حال کسی‌ که فاقد این ژ‌ن بوده بدون اکسیژن به اورست صعود نکرده. چون تا به حال کسی‌ که فاقد این ژ‌ن بوده بدون اکسیژن به اورست صعود نکرده. و اگه میخواید دقیق تر بدونید، ژ‌نتوم ۵۷۷ چطور؟ و اگه میخواید دقیق تر بدونید، ژ‌نتوم ۵۷۷ چطور؟ ظاهراً هر قهرمان حرفه‌ای المپیک دست کم یکی‌ از این ژنها رو در خود داره ظاهراً هر قهرمان حرفه‌ای المپیک دست کم یکی‌ از این ژنها رو در خود داره

اگه این درست باشه، یه سؤال خیلی‌ پیچیده برای المپیک لندن ایجاد میشه اگه این درست باشه، یه سؤال خیلی‌ پیچیده برای المپیک لندن ایجاد میشه اگه این درست باشه، یه سؤال خیلی‌ پیچیده برای المپیک لندن ایجاد میشه ۳ مورد داره: آیا مایلید که المپیک یه نمایشگاه برای افراد با جهش ژنی باشه؟ آیا مایلید که المپیک یه نمایشگاه برای افراد با جهش ژنی باشه؟ (خنده) مورد دوم: چرا گلف یا قایقرانی رو در المپیک نداریم؟ چون شما از ژ‌ن‌های بالا دارید و شما ندارید من یک دهم ثانیه برای شروع به شما میدم مورد سوم: چون این یک ژ‌ن هست که بطور طبیعی انتقال داده می‌شه و شما اونو دارید ولی‌ شما والدین مناسب رو براش انتخاب نکردین. چون این یک ژ‌ن هست که بطور طبیعی انتقال داده می‌شه و شما اونو دارید ولی‌ شما والدین مناسب رو براش انتخاب نکردین. شما حق ارتقای ژنی دارید. ۳ مورد مختلف. شاید فرق بین کسی‌ که مدال المپیک میگیره با کسی‌ که نمی‌گیره در این باشه ۳ مورد مختلف. شاید فرق بین کسی‌ که مدال المپیک میگیره با کسی‌ که نمی‌گیره در این باشه ۳ مورد مختلف. شاید فرق بین کسی‌ که مدال المپیک میگیره با کسی‌ که نمی‌گیره در این باشه

و در ادامه کشف این موارد باز به این نکته رسیده ایم که ما انسانها واقعا تمایل به تغییر ظاهر مان و رفتارمان داریم و در ادامه کشف این موارد باز به این نکته رسیده ایم که ما انسانها واقعا تمایل به تغییر ظاهر مان و رفتارمان داریم و در ادامه کشف این موارد باز به این نکته رسیده ایم که ما انسانها واقعا تمایل به تغییر ظاهر مان و رفتارمان داریم و در ادامه کشف این موارد باز به این نکته رسیده ایم که ما انسانها واقعا تمایل به تغییر ظاهر مان و رفتارمان داریم حدود ۱۰.۲ میلیون جراحی پلاستیک در آمریکا داشته ایم انتظار میره که با تکنیک‌های مدرنی‌ که امروزه وارد بازار می‌شه، تغییرات، دست‌کاری در ظاهر، همه و همه بسیار آسان تر شود. انتظار میره که با تکنیک‌های مدرنی‌ که امروزه وارد بازار می‌شه، تغییرات، دست‌کاری در ظاهر، همه و همه بسیار آسان تر شود. انتظار میره که با تکنیک‌های مدرنی‌ که امروزه وارد بازار می‌شه، تغییرات، دست‌کاری در ظاهر، همه و همه بسیار آسان تر شود. انتظار میره که با تکنیک‌های مدرنی‌ که امروزه وارد بازار می‌شه، تغییرات، دست‌کاری در ظاهر، همه و همه بسیار آسان تر شود.

شما چندی پیش شاهد کار تونی آتا لا Tony Atala در تد بودید این توانایی‌ پر کردن چیز ها، مثل تزریق کارتریجی از سلول به ما امکان سخت پوست و یا ارگان‌های دیگر بدن رو میده این توانایی‌ پر کردن چیز ها، مثل تزریق کارتریجی از سلول به ما امکان سخت پوست و یا ارگان‌های دیگر بدن رو میده این توانایی‌ پر کردن چیز ها، مثل تزریق کارتریجی از سلول به ما امکان سخت پوست و یا ارگان‌های دیگر بدن رو میده این توانایی‌ پر کردن چیز ها، مثل تزریق کارتریجی از سلول به ما امکان سخت پوست و یا ارگان‌های دیگر بدن رو میده و همزمان با پیشرفت تکنولوژی شما شاهد چیز‌های جدیدتر و متنوع تر خواهید بود و همزمان با پیشرفت تکنولوژی شما شاهد چیز‌های جدیدتر و متنوع تر خواهید بود مثل دنباله ژنوم ۲۰۰۰تایی‌ انسانی‌– و کلا به نظر میاد زیاد مهم نیست و اتفاقی نیفتاده تا اینکه واقعا اتفاق میافته و کلا به نظر میاد زیاد مهم نیست و اتفاقی نیفتاده تا اینکه واقعا اتفاق میافته توی همین هفته‌ها که ما توش هستیم داره اتفاق میافته

و همینطور که نشستید و دارید فکر می‌کنید، این دو نفر دارن دنباله ۲۰۰۰تایی‌ ژنوم رو در میارن و همینطور که نشستید و دارید فکر می‌کنید، این دو نفر دارن دنباله ۲۰۰۰تایی‌ ژنوم رو در میارن و همینطور که نشستید و دارید فکر می‌کنید، این دو نفر دارن دنباله ۲۰۰۰تایی‌ ژنوم رو در میارن باز یه مدت خبری نیست، تا اینکه می‌شنوید که پارسال در چین طی‌ یک آزمایش، سلول‌های پوست این موش رو با ۴ ماده شیمیایی ترکیب کردن، تا اینکه می‌شنوید که پارسال در چین طی‌ یک آزمایش، سلول‌های پوست این موش رو با ۴ ماده شیمیایی ترکیب کردن، تا اینکه می‌شنوید که پارسال در چین طی‌ یک آزمایش، سلول‌های پوست این موش رو با ۴ ماده شیمیایی ترکیب کردن، و اون سلولهای پوستی رو به سلول پایه تبدیل کردن، سپس سلولهای پایه رو رشد دادن و یه کپی‌ کامل از اون موش درست کردن. و اون سلولهای پوستی رو به سلول پایه تبدیل کردن، سپس سلولهای پایه رو رشد دادن و یه کپی‌ کامل از اون موش درست کردن. و اون سلولهای پوستی رو به سلول پایه تبدیل کردن، سپس سلولهای پایه رو رشد دادن و یه کپی‌ کامل از اون موش درست کردن.

این واقعا کار بزرگیه! چون در اصل معنی‌ این کار اینه که یه سلول رو که پتانسیل سلول بنیادی شدن رو داره میگیری، چون در اصل معنی‌ این کار اینه که یه سلول رو که پتانسیل سلول بنیادی شدن رو داره میگیری، چون در اصل معنی‌ این کار اینه که یه سلول رو که پتانسیل سلول بنیادی شدن رو داره میگیری، مثل یه اسکی باز که در بالای کوه ایستاده و شروع به حرکت میکنه، همینطور که پائین میاد تبدیل به ۲ تا اسکی باز میشن، که خود توانایی‌ تقسیم دوباره دارن، به ۴، ۱۶، … مثل یه اسکی باز که در بالای کوه ایستاده و شروع به حرکت میکنه، همینطور که پائین میاد تبدیل به ۲ تا اسکی باز میشن، که خود توانایی‌ تقسیم دوباره دارن، به ۴، ۱۶، … مثل یه اسکی باز که در بالای کوه ایستاده و شروع به حرکت میکنه، همینطور که پائین میاد تبدیل به ۲ تا اسکی باز میشن، که خود توانایی‌ تقسیم دوباره دارن، به ۴، ۱۶، … و بعد از ۱۶ تقسیم چنان تعداد زیاد میشه که سلولها باید جدا سازی بشن و بعد از ۱۶ تقسیم چنان تعداد زیاد میشه که سلولها باید جدا سازی بشن و بعد از ۱۶ تقسیم چنان تعداد زیاد میشه که سلولها باید جدا سازی بشن بنابرین یه سری از این سمت کوه پائین می‌رن یه سری از اون سمت بنابرین یه سری از این سمت کوه پائین می‌رن یه سری از اون سمت و اگه محقق‌ها این‌یکی رو بردارن، تبدیل به مثلا استخوان میشه، و دیگری تبدیل به مثلا پلاکت ها و اگه محقق‌ها این‌یکی رو بردارن، تبدیل به مثلا استخوان میشه، و دیگری تبدیل به مثلا پلاکت ها و اگه محقق‌ها این‌یکی رو بردارن، تبدیل به مثلا استخوان میشه، و دیگری تبدیل به مثلا پلاکت ها این‌ها میشن ماکروفاژها و اون‌ها میشن سلول‌های T شکل این‌ها میشن ماکروفاژها و اون‌ها میشن سلول‌های T شکل البته وقتی‌ اسکی رو به سمت پایین شروع کردید، دوباره بالا اومدن سخته البته وقتی‌ اسکی رو به سمت پایین شروع کردید، دوباره بالا اومدن سخته مگر اینکه یه بالابر اسکی داشته باشید، که در واقع ۴ ماده شیمیایی ما کار بالابر رو انجام میدن مگر اینکه یه بالابر اسکی داشته باشید، که در واقع ۴ ماده شیمیایی ما کار بالابر رو انجام میدن یعنی‌ اونا هر سلولی رو میگیرن و به بالای کوه می‌برن تا از اون بشه هر عضوی از بدن رو ساخت یعنی‌ اونا هر سلولی رو میگیرن و به بالای کوه می‌برن تا از اون بشه هر عضوی از بدن رو ساخت یعنی‌ اونا هر سلولی رو میگیرن و به بالای کوه می‌برن تا از اون بشه هر عضوی از بدن رو ساخت

و این در واقع بدین معنیست که در حال حاضر می‌شه هر عضوی از بدن رو توسط هر سلولی ساخت و این در واقع بدین معنیست که در حال حاضر می‌شه هر عضوی از بدن رو توسط هر سلولی ساخت و این در واقع بدین معنیست که در حال حاضر می‌شه هر عضوی از بدن رو توسط هر سلولی ساخت و این در واقع بدین معنیست که در حال حاضر می‌شه هر عضوی از بدن رو توسط هر سلولی ساخت و این در واقع بدین معنیست که در حال حاضر می‌شه هر عضوی از بدن رو توسط هر سلولی ساخت این تبدیل به یه کار بزرگ میشه چونکه الان دیگه نه تنها با سلول موش می‌توان یه موش مشابه ساخت، بلکه با سلول انسان هم می‌توان این کار رو کرد چونکه الان دیگه نه تنها با سلول موش می‌توان یه موش مشابه ساخت، بلکه با سلول انسان هم می‌توان این کار رو کرد چونکه الان دیگه نه تنها با سلول موش می‌توان یه موش مشابه ساخت، بلکه با سلول انسان هم می‌توان این کار رو کرد کاری که در اکتبر کردن این بود که سلول‌های پوست رو گرفتند و تبدیل به سلول پایه کردند و سپس از اون کبد ساختند کاری که در اکتبر کردن این بود که سلول‌های پوست رو گرفتند و تبدیل به سلول پایه کردند و سپس از اون کبد ساختند کاری که در اکتبر کردن این بود که سلول‌های پوست رو گرفتند و تبدیل به سلول پایه کردند و سپس از اون کبد ساختند پس از نظر تئوری هر عضوی از بدن رو می‌شه با هر عضو دیگری از بدن ساخت پس از نظر تئوری هر عضوی از بدن رو می‌شه با هر عضو دیگری از بدن ساخت

این دومین آزمایشه: اگه زمانی‌ بخواهید بدنتون رو کپی‌ کنید، احتمالا باید ذهنتون رو نیز کپی کنید اگه زمانی‌ بخواهید بدنتون رو کپی‌ کنید، احتمالا باید ذهنتون رو نیز کپی کنید یکی‌ از چیز‌هایی‌ که حدود یه سال و نیم پیش در تد دیدید، این شخص بود یکی‌ از چیز‌هایی‌ که حدود یه سال و نیم پیش در تد دیدید، این شخص بود یکی‌ از چیز‌هایی‌ که حدود یه سال و نیم پیش در تد دیدید، این شخص بود که یه سخنرانی‌ عالی‌ و تکنیکی‌ ارائه داد او پرفسور انیستو تکنولوژی ماسا چوست MIT هست و فشرده آنچه او گفت این بود که شما میتونید رترو ویروسی‌ که وارد مغز موش شده رو بگیرید، با پروتئینی که نور رو منعکس میکنه برچسبش بزنید و فشرده آنچه او گفت این بود که شما میتونید رترو ویروسی‌ که وارد مغز موش شده رو بگیرید، با پروتئینی که نور رو منعکس میکنه برچسبش بزنید و فشرده آنچه او گفت این بود که شما میتونید رترو ویروسی‌ که وارد مغز موش شده رو بگیرید، با پروتئینی که نور رو منعکس میکنه برچسبش بزنید و فشرده آنچه او گفت این بود که شما میتونید رترو ویروسی‌ که وارد مغز موش شده رو بگیرید، با پروتئینی که نور رو منعکس میکنه برچسبش بزنید و فشرده آنچه او گفت این بود که شما میتونید رترو ویروسی‌ که وارد مغز موش شده رو بگیرید، با پروتئینی که نور رو منعکس میکنه برچسبش بزنید می‌شه حتی مسیر دقیق رو در مغز ردیابی کرد وقتی‌ که موش میبینه، لمس میکنه، بخاطر میسپره و یا عاشق می‌شه. می‌شه حتی مسیر دقیق رو در مغز ردیابی کرد وقتی‌ که موش میبینه، لمس میکنه، بخاطر میسپره و یا عاشق می‌شه. می‌شه حتی مسیر دقیق رو در مغز ردیابی کرد وقتی‌ که موش میبینه، لمس میکنه، بخاطر میسپره و یا عاشق می‌شه. یا میشه یه فیبر نوری رو برداشت و همین مسیر رو باهاش نور داد. یا میشه یه فیبر نوری رو برداشت و همین مسیر رو باهاش نور داد. باز بصورت بهتر میشه مسیر رو با دو نور مختلف مارک زد باز بصورت بهتر میشه مسیر رو با دو نور مختلف مارک زد و این بدین معنیست که میتونید این اطلاعات رو بصورت کد دو رقمی‌ دربیارید و در کامپیوتر ذخیره کنید و این بدین معنیست که میتونید این اطلاعات رو بصورت کد دو رقمی‌ دربیارید و در کامپیوتر ذخیره کنید

خوب، این یعنی‌ چی‌؟ یعنی‌ اینکه خیلی‌ دور نیست روزی که انسان بتونه اطلاعات مغزش رو روی یک حافظه دانلود کنه. خوب، این یعنی‌ چی‌؟ یعنی‌ اینکه خیلی‌ دور نیست روزی که انسان بتونه اطلاعات مغزش رو روی یک حافظه دانلود کنه. خوب، این یعنی‌ چی‌؟ یعنی‌ اینکه خیلی‌ دور نیست روزی که انسان بتونه اطلاعات مغزش رو روی یک حافظه دانلود کنه. یا شاید به یک بدن جدید منتقل کنه. یا شاید شما بتونید حافظه دیگران رو آپلود کنید که این شاید فقط یه دو تا اشکال اخلاقی‌، سیاسی، وجدانی داشته باشه. که این شاید فقط یه دو تا اشکال اخلاقی‌، سیاسی، وجدانی داشته باشه. (خنده) فقط در حد یه فکر!

اینا سوالایی هستند که دارند بتدریج برای فیلسوف ها، دولتمردان، اقتصاد دانان و دانشمندان جالب میشوند اینا سوالایی هستند که دارند بتدریج برای فیلسوف ها، دولتمردان، اقتصاد دانان و دانشمندان جالب میشوند اینا سوالایی هستند که دارند بتدریج برای فیلسوف ها، دولتمردان، اقتصاد دانان و دانشمندان جالب میشوند اینا سوالایی هستند که دارند بتدریج برای فیلسوف ها، دولتمردان، اقتصاد دانان و دانشمندان جالب میشوند چرا که این تکنولوژی داره بسرعت پیشرفت میکنه.

و همینطور که به این فکر می‌کنید، اجازه بدین این موضوع رو با یه مثال از مغز ببندم: و همینطور که به این فکر می‌کنید، اجازه بدین این موضوع رو با یه مثال از مغز ببندم: اولین جایی‌ از بدن که انتظار میره بیشترین فشار تکاملی رو روی خودش داشته باشه، اولین جایی‌ از بدن که انتظار میره بیشترین فشار تکاملی رو روی خودش داشته باشه، هم به خاطر دریافت حجم وسیعی از دیتا و هم بخاطر اینکه یک ارگان نرم و انعطاف پذیر هست، مغز می‌باشد. هم به خاطر دریافت حجم وسیعی از دیتا و هم بخاطر اینکه یک ارگان نرم و انعطاف پذیر هست، مغز می‌باشد. هم به خاطر دریافت حجم وسیعی از دیتا و هم بخاطر اینکه یک ارگان نرم و انعطاف پذیر هست، مغز می‌باشد. هم به خاطر دریافت حجم وسیعی از دیتا و هم بخاطر اینکه یک ارگان نرم و انعطاف پذیر هست، مغز می‌باشد.

ولی‌ آیا شاهدی برای وقوع این پدیده وجود داره؟ بیایید به بروز تصادفی این پدیده در بین ۱۰۰۰ نمونه نظر بیفکنیم. سال ۲۰۰۰ به این صورت بود. و بدین ترتیب سال ۲۰۰۲، ۲۰۰۶، ۲۰۰۸. و بدین ترتیب سال ۲۰۰۲، ۲۰۰۶، ۲۰۰۸. در کمتر از یک دهه چنین افزایشی‌ داشتیم. و ما هنوز نمیدونیم چرا چنین است؟ آنچه که میدونیم اینه که مغز داره بصورت بیش از حد فعال، یا بیش از حد ارتجاعی عمل میکنه آنچه که میدونیم اینه که مغز داره بصورت بیش از حد فعال، یا بیش از حد ارتجاعی عمل میکنه آنچه که میدونیم اینه که مغز داره بصورت بیش از حد فعال، یا بیش از حد ارتجاعی عمل میکنه و این باعث می‌شه که یه سری افراد به این صورت بشن. و این فقط یکی‌ از شرایطی هست که قابل دیدنه. افرادی نیز وجود دارن که نابغه هستند، کسانی‌ که می‌تونن هرچی‌ رو که در طول زندگیشون دیدن به یاد بیارن، افرادی که سکیزو فرنی دارن. افرادی نیز وجود دارن که نابغه هستند، کسانی‌ که می‌تونن هرچی‌ رو که در طول زندگیشون دیدن به یاد بیارن، افرادی که سکیزو فرنی دارن. افرادی نیز وجود دارن که نابغه هستند، کسانی‌ که می‌تونن هرچی‌ رو که در طول زندگیشون دیدن به یاد بیارن، افرادی که سکیزو فرنی دارن. افرادی نیز وجود دارن که نابغه هستند، کسانی‌ که می‌تونن هرچی‌ رو که در طول زندگیشون دیدن به یاد بیارن، افرادی که سکیزو فرنی دارن. و مورد بسیار دیگری وجود دارن که ما دلیلشون رو نمیدونیم. و مورد بسیار دیگری وجود دارن که ما دلیلشون رو نمیدونیم. و مورد بسیار دیگری وجود دارن که ما دلیلشون رو نمیدونیم.

ولی‌ سالی‌ که پیش میاد اینه که آیا ما داریم فرگشت سریع مغز رو در تحلیل داده‌ها میبینیم؟ ولی‌ سالی‌ که پیش میاد اینه که آیا ما داریم فرگشت سریع مغز رو در تحلیل داده‌ها میبینیم؟ ولی‌ سالی‌ که پیش میاد اینه که آیا ما داریم فرگشت سریع مغز رو در تحلیل داده‌ها میبینیم؟ چون وقتی‌ به این فکر میکنی‌ که چقدر اطلاعات داره در روز به مغز ما وارد می‌شه، در مییابیم که این حجم اطلاعات رو مردم قدیم در طول زندگیشون دریافت میکردن.  و بد نیست بدونید ۴ تئوری در این جواب به این سوال وجود داره به همراه یه سری حدس‌های دیگر. و بد نیست بدونید ۴ تئوری در این جواب به این سوال وجود داره به همراه یه سری حدس‌های دیگر. و بد نیست بدونید ۴ تئوری در این جواب به این سوال وجود داره به همراه یه سری حدس‌های دیگر. من جواب خوبی ندارم. نیاز به تحقیقات بیشتر داره.

یه دلیلش میتونه به خاطر فست فود‌ها باشه. دلایلی پیدا شده که نشون میده که چاقی و رژیم‌ها تاثیراتی روی تغییرات ژنی دارن که این خود ممکنه بر روی نوزاد این افراد نیز تاثیر داشته باشه. دلایلی پیدا شده که نشون میده که چاقی و رژیم‌ها تاثیراتی روی تغییرات ژنی دارن که این خود ممکنه بر روی نوزاد این افراد نیز تاثیر داشته باشه. دلایلی پیدا شده که نشون میده که چاقی و رژیم‌ها تاثیراتی روی تغییرات ژنی دارن که این خود ممکنه بر روی نوزاد این افراد نیز تاثیر داشته باشه. دلایلی پیدا شده که نشون میده که چاقی و رژیم‌ها تاثیراتی روی تغییرات ژنی دارن که این خود ممکنه بر روی نوزاد این افراد نیز تاثیر داشته باشه. دلایلی پیدا شده که نشون میده که چاقی و رژیم‌ها تاثیراتی روی تغییرات ژنی دارن که این خود ممکنه بر روی نوزاد این افراد نیز تاثیر داشته باشه. دلایلی پیدا شده که نشون میده که چاقی و رژیم‌ها تاثیراتی روی تغییرات ژنی دارن که این خود ممکنه بر روی نوزاد این افراد نیز تاثیر داشته باشه.

مورد دوم یه فرد باهوش و سکسی‌ میتونه باشه، که هم‌چین ترکیبی‌ البته نایابه. مورد دوم یه فرد باهوش و سکسی‌ میتونه باشه، که هم‌چین ترکیبی‌ البته نایابه. (خنده) (تشویق) اما آنچه درحال رخ دادن است اینست که این افراد نابغه دارن همدیگه رو پیدا می‌کنن، چون اونا بسیار استعداد در برنامه نویسی کامپیوتر دارند، که واقعا سزاوار است. اما آنچه درحال رخ دادن است اینست که این افراد نابغه دارن همدیگه رو پیدا می‌کنن، چون اونا بسیار استعداد در برنامه نویسی کامپیوتر دارند، که واقعا سزاوار است. اما آنچه درحال رخ دادن است اینست که این افراد نابغه دارن همدیگه رو پیدا می‌کنن، چون اونا بسیار استعداد در برنامه نویسی کامپیوتر دارند، که واقعا سزاوار است. اما آنچه درحال رخ دادن است اینست که این افراد نابغه دارن همدیگه رو پیدا می‌کنن، چون اونا بسیار استعداد در برنامه نویسی کامپیوتر دارند، که واقعا سزاوار است. و درست مثل بقیهٔ کارهای دقیقشون، اونها از نظر جغرافیائی دارند یک جا جمع می‌شند و جفت‌های شبیه به خودشون رو نیز پیدا می‌کنن. و درست مثل بقیهٔ کارهای دقیقشون، اونها از نظر جغرافیائی دارند یک جا جمع می‌شند و جفت‌های شبیه به خودشون رو نیز پیدا می‌کنن. و درست مثل بقیهٔ کارهای دقیقشون، اونها از نظر جغرافیائی دارند یک جا جمع می‌شند و جفت‌های شبیه به خودشون رو نیز پیدا می‌کنن. پس این در واقع همون تئوری انتخاب جفت مناسب هست که توسط آن ژ‌ن‌ها خودشون رو تقویت کرده و در این ساختار بهبود می‌یابند. پس این در واقع همون تئوری انتخاب جفت مناسب هست که توسط آن ژ‌ن‌ها خودشون رو تقویت کرده و در این ساختار بهبود می‌یابند. پس این در واقع همون تئوری انتخاب جفت مناسب هست که توسط آن ژ‌ن‌ها خودشون رو تقویت کرده و در این ساختار بهبود می‌یابند.

مورد سوم اینه که آیا بخاطر اطلاعات زیاد هست؟ ما در حل تحلیل کردن ان‌همه چیز در روز هستیم که بعضی‌ افردا قادر به synthestesia میشوند یعنی‌ قادر به یاد آوری حجم وسیعی از دیتا‌ها میشوند. ما در حل تحلیل کردن ان‌همه چیز در روز هستیم که بعضی‌ افردا قادر به synthestesia میشوند یعنی‌ قادر به یاد آوری حجم وسیعی از دیتا‌ها میشوند. ما در حل تحلیل کردن ان‌همه چیز در روز هستیم که بعضی‌ افردا قادر به سینتستسیم synthestesia میشوند یعنی‌ قادر به یاد آوری حجم وسیعی از دیتا‌ها میشوند. ما در حل تحلیل کردن ان‌همه چیز در روز هستیم که بعضی‌ افردا قادر به سینتستسیم synthestesia میشوند یعنی‌ قادر به یاد آوری حجم وسیعی از دیتا‌ها میشوند. بعضی‌ دیگر نسبت به اطلاعات فوق حساس میشوند.بعضی‌ واکنش‌های روانی‌ نسبت به ان‌همه اطلاعات میدهند بعضی‌ دیگر نسبت به اطلاعات فوق حساس میشوند.بعضی‌ واکنش‌های روانی‌ نسبت به ان‌همه اطلاعات میدهند یا شاید به خاطر مواد شیمیایی هست؟

اما وقتی‌ چنین افزایش کمّی بزرگی‌ در یک شرایط آزمایشگاهی دیده میشه، اما وقتی‌ چنین افزایش کمّی بزرگی‌ در یک شرایط آزمایشگاهی دیده میشه، باید گفت یا شما درست اندازه گیری نکردید یا چیزی سریع در حال رخ دادن هست و این میتونه فرگشت در زمان حال باشه. باید گفت یا شما درست اندازه گیری نکردید یا چیزی سریع در حال رخ دادن هست و این میتونه فرگشت در زمان حال باشه. باید گفت یا شما درست اندازه گیری نکردید یا چیزی سریع در حال رخ دادن هست و این میتونه فرگشت در زمان حال باشه.

نکته اصلی‌ اینجاست: آنچه که من فکر می‌کنم اینه که ما در حل انتقال از یک گونه به گونه دیگری هستیم آنچه که من فکر می‌کنم اینه که ما در حل انتقال از یک گونه به گونه دیگری هستیم و من وقتی‌ با Steve Gullans شروع به نوشتن کردم این به ذهنم نرسید بلکه از قبل در فکرم بود. فکر می‌کنم ما داریم به گونه “همو اولوتیس” تبدیل میشیم که، چه خوب چه بد، دیگه فقط ناظر محیط اطرافش نیست، بلکه فکر می‌کنم ما داریم به گونه “همو اولوتیس” تبدیل میشیم که، چه خوب چه بد، دیگه فقط ناظر محیط اطرافش نیست، بلکه فکر می‌کنم ما داریم به گونه “همو اولوتیس” تبدیل میشیم که، چه خوب چه بد، دیگه فقط ناظر محیط اطرافش نیست، بلکه بلکه یه گونه “هومینید” هستش که داره مستقیماً و عمدا تکامل گونه خودش رو، باکتری ها، گیاهان و حیوانات رو کنترل میکنه بلکه یه گونه “هومینید” هستش که داره مستقیماً و عمدا تکامل گونه خودش رو، باکتری ها، گیاهان و حیوانات رو کنترل میکنه بلکه یه گونه “هومینید” هستش که داره مستقیماً و عمدا تکامل گونه خودش رو، باکتری ها، گیاهان و حیوانات رو کنترل میکنه و من فکر می‌کنم این چنان تغییر در ابعاد بزرگی‌ هست که نوه‌‌های شما یا نوه‌ آن‌ها ممکنه یه گونه کاملا متفاوت با خود شما باشه. و من فکر می‌کنم این چنان تغییر در ابعاد بزرگی‌ هست که نوه‌‌های شما یا نوه‌ آن‌ها ممکنه یه گونه کاملا متفاوت با خود شما باشه. و من فکر می‌کنم این چنان تغییر در ابعاد بزرگی‌ هست که نوه‌‌های شما یا نوه‌ آن‌ها ممکنه یه گونه کاملا متفاوت با خود شما باشه.

با سپاس از شما.