زیست‌شناسی خان آکادمی: فرگشت چیست؟ – مقدمه

دانلود خان آکادمی فارسیدرباره

  • نام دوره: زیست شناسی
  • قسمت: اول، مفهوم فرگشت(تکامل) و انتخاب طبیعی
  • زمان: ~۱۰ دقیقه
  • فرمت: FLV
  • منبع: خان آکادمی فارسی
  • پیاده‌ساز: نامعلوم

کلیات این قسمت:

مفهوم کلمه Evolution

تفاوت فرگشت(تکامل) با تغییر

برداشت اشتباه از فرگشت(تکامل) و عکس خطی

انتخاب طبیعی و پروانه‌های زمان انقلاب صنعتی انگلستان

دانلود فیلم آموزشی فرگشت(تکامل) : سرور اختصاصی | سرور اول | سرور دوم

از ما حمایت کنید!

تمام کتاب‌ها و فیلم‌های مستند در سایت به صورت رایگان ارائه می‌شوند.

اگر می‌توانید از ما حمایت کنید تا بتوانیم هزینه‌های نگهداری سایت را تامین کنیم

می‌خواهم کمک کنم

برو به صفحه اول سایت