زیست‌شناسی خان آکادمی: فرگشت چیست؟ – مقدمه

دانلود خان آکادمی فارسیدرباره

  • نام دوره: زیست شناسی
  • قسمت: اول، مفهوم فرگشت(تکامل) و انتخاب طبیعی
  • زمان: ~۱۰ دقیقه
  • فرمت: FLV
  • منبع: خان آکادمی فارسی
  • پیاده‌ساز: نامعلوم

کلیات این قسمت:

مفهوم کلمه Evolution

تفاوت فرگشت(تکامل) با تغییر

برداشت اشتباه از فرگشت(تکامل) و عکس خطی

انتخاب طبیعی و پروانه‌های زمان انقلاب صنعتی انگلستان

دانلود فیلم آموزشی فرگشت(تکامل) : سرور اختصاصی | سرور اول | سرور دوم