جمجمه های ۱۹۵ هزار ساله: کهن ترین بقایای انسان اولیه

قدمت این جمجمه ها ابتدا 130 هزار سال رقم زده شده بود

قدمت این جمجمه ها ابتدا ۱۳۰ هزار سال رقم زده شده بود

مطالعات تازه نشان می دهد که قدمت دو جمجمه که ابتدا در سال ۱۹۶۷ در اتیوپی کشف شده بود ۱۹۵ هزار سال است که آنها را به کهن ترین بقایای انسانی که دانشمندان تاکنون به آنها دست یافته اند بدل می کند.

دانشمندان تاریخ گذاری مجدد صخره هایی که این بقایا در نزدیکی آنها کشف شده بود به این تخمین تازه دست یافته اند.

براساس تخمین های اولیه قدمت این دو جمجمه که به “اوموی یک و دو” (Omo I and II) مشهور هستند ۱۳۰ هزار سال تعیین شده بود.

آخرین مطالعه در این زمینه در نشریه “نیچر” چاپ شده است.

این فسیل ها ابتدا توسط تیمی از کاوشگران تحت سرپرستی ریچارد لیکی، فسیل شناس معروف، در رسوبات کنار رود اومو در جنوبی ترین نقطه اتیوپی در نزدیکی شهر کیبیش کشف و به جهانیان معرفی شد.

آنها تنها بخشی از جمجمه اوموی یک (بدون استخوان صورت) را در کنار پاره هایی از اسکلت بدن و تنها بخش فوقانی و پشتی جمجمه اوموی دو را کشف کردند.

در تاریخ گذاری اولیه در سال ۱۹۶۷ نتیجه گیری شد که جمجمه ها ۱۳۰ هزار ساله هستند. این تاریخ گذاری براساس واپاشی اتم های اورانیوم-۲۳۸ به توریوم-۲۳۸ در پوسته صدف هایی که در لایه های سنگی مجاور جمجمه ها پیدا شد انجام شده بود.

اما این نتایج از مدت ها قبل مورد تردید بود و ایان مک داگال، از دانشگاه ملی استرالیا در کانبرا و همکارانش به تازگی نتایج یک تکنیک متفاوت برای تعیین قدمت جمجمه را گزارش کرده اند.

شیوه آنها بر واپاشی شناخته شده اتم های رادیواکتیو پتاسیم-۴۰ به گاز آرگون-۴۰ در بلورهای معدنی فلدسپات (نوعی کانی) استوار است.

این بلورها از خاراسنگ هایی در لایه های آتشفشانی که در بالا و پایین جمجمه ها تشکیل شده بود استخراج شد.

این شواهد، به اضافه شواهد فرعی، قدمت جمجمه های اومو را چیزی نزدیک به ۱۹۶ هزار سال رقم می زند.

تا پیش از این قدیمی ترین جمجمه های متعلق به یک “هومو سیپین” (Homo Sapiens) 154 هزار سال تا ۱۶۰ هزار سال قدمت داشت که در رسوبات نزدیک به روستای هرتو در مناطق دورافتاده شرق اتیوپی کشف شده بود.

 

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::