جدلی تازه میان خلقت گرایان و پیروان نظریه تکامل

در آلمان وزیر فرهنگ ایالت هسن با طرح این نظر که داستان آفرینش به روایت اسطوره ای تورات باید در درس زیست شناسی مدارس آموزش داده شود، بحثی کهنه را بار دیگر زنده کرده است.

کاترین ولف، وزیر فرهنگ ایالت هسن از حزب دموکرات مسیحی عقیده دارد که دانش آموزان را باید با ‘محدودیت های علوم طبیعی’ آشنا کرد و با روایت دینی از داستان آفرینش نیز آگاه ساخت.

خانم ولف جمعه گذشته در گفتگویی با روزنامه ‘فرانکفورتر الگماینه’ گفته است: “میان شناخت علمی و بینش دینی که در ‘سفر پیدایش’ تورات آمده است، تضادی وجود ندارد”.

اظهارات خانم ولف با واکنش تند دولتمردان و محافل علمی روبرو شده است.

بیشتر آنها از نظام آموزشی موجود در آلمان و بیشتر کشورهای اروپایی دفاع کرده اند که عقاید دینی و نظریات علمی در درس های کاملاً جداگانه طرح می شوند.

در کلاس تعلیمات دینی از نظریات علمی خبری نیست و در کلاس زیست شناسی هم به آموزه های کتابهای آسمانی کاری ندارند.

خانم ولف چنین ابراز عقیده کرده است که: “هم در کلاس دینی می توان نظریه تکامل چارلز داروین را به بحث گذاشت و هم در کلاس زیست شناسی باید روایت دینی از آفرینش انسان را آموزش داد”، زیرا به گفته خانم وزیر “میان این دو دیدگاه اختلاف اساسی وجود ندارد”.

نمایندگان پارلمان ایالتی هسن با نظر خانم ولف به شدت مخالفت کرده اند، از جمله خانم دوروته هنسلر نماینده لیبرال گفته است: “در درس زیست شناسی باید تنها شناخت علمی به دانش آموزان منتقل شود، آموزه های دینی درباره خلقت جهان و انسان ربطی به علم ندارد، بلکه به قلمرو باورها و اعتقادات تعلق دارد”.

بسیاری از محافل علمی و دانشگاهی آلمان نیز سخت به خانم ولف حمله کرده اند.

برای نمونه، اولریش کوچرا از زیست شناسان سرشناس کشور و استاد نظریه تکامل در دانشگاه کاسل به هفته نامه اشپیگل گفته است: “بهتر است که خانم ولف به جای این اظهارنظرهای جاهلانه اندکی کتاب بخواند و معلومات خود را بالا ببرد، تکامل، عقیده و دیدگاه نیست بلکه نظریه ای علمی است، ما نباید شناخت علمی را با افسانه های دینی مخلوط کنیم”.

آفرینش هوشمند؟

برخی از رسانه های گروهی خانم ولف را متهم کرده اند که با طرح نظریات ‘خلقت گرایان’ و پیروان ‘آفرینش هوشمند’ قصد دارد ‘جهل و خرافه’ را در مدارس آلمان رواج دهد.

خانم ولف این انتقاد را به شدت رد کرده و گفته است که دیدگاه او با خلقت گرایان هیچ وجه مشترکی ندارد.

خلقت هوشمند

در آمریکا سالهاست که بحث فرهنگی تندی میان دانشمندان از سویی و معتقدان به “خلقت گرایی” از سوی دیگر جریان دارد.

“خلقت گرایان” این فرضیه شناخته شده زیست شناسی را که انسان محصول روند تکاملی طولانی است و با کل موجودات زنده اصلی مشترک دارد رد می کنند و بر آنند که انسان محصول ‘آفرینش هوشمند’ است و خداوند او را مستقل از موجودات دیگر خلق کرده و برای رسالتی ویژه به زمین فرستاده است.

به عقیده خلقت گرایان بنا به همان منبع دینی، جهان موجود محصول تکاملی دیرین نیست بلکه حد اکثر ده هزار سال پیش حادث شده است.

بنا بر ‘سفر پیدایش’ در تورات، خداوند جهان را در شش روز آفریده و روز ششم استراحت کرده است، او آدمی را در ظاهری شبیه خود در ‘بهشت عدن’ خلق کرده و سپس به زمین (هبوط) فرستاده است.

‘خلقت گرایان’ معتقدند که در مدارس باید ‘نظریه آفرینش مطابق تورات’ نیز در کنار نظریه تکامل آموزش داده شود.

در برابر، زیست شناسان عقیده دارند که دیدگاه تورات را نمی توان نظریه دانست، نظریه چیزی است که بر پایه مشاهده و تجربه قابل بررسی باشد، در حالی که بینش تورات روایت صرف است و ادعای بیشتری هم ندارد.

در سالهای اخیر در آمریکا نفوذ خلقت گرایان در برابر معتقدان به ‘نظریه تکاملی چارلز داروین’ که نظریه مسلط در زیست شناسی است، شدت گرفته است.

خلقت گرایان اصرار دارند که ‘بینش دینی’ باید در کنار نظریه تکامل داروین در مدارس تدریس شود، آن هم نه در رشته ‘معلومات دینی’ بلکه در درس زیست شناسی.

گفته می شود که این دعوا در ۳۱ ایالت ایالات متحده جریان دارد و در ایالتهای گوناگون به آن پاسخ های متفاوتی داده شده است.

در برخی ایالت ها مانند پنسیلوانیا و کالیفرنیا دادگاه تدریس عقاید دینی را به عنوان نظریه زیست شناسی غیرقانونی دانسته اما در ایالتی مانند کانزاس بینش دینی درباره خلقت در کنار نظریه تکامل در مدارس آموزش داده می شود.