جایی که حیات شکل گرفت

انرژی لازم برای حیات در سلول‌های همه موجودات زنده توسط مولکول ATP تامین می‌شود. آنزیم ATP سنتاز از انرژی حاصل از جریان یون‌ها در غشاهای اندامک‌های سلولی، برای تولید این مولکول استفاده می‌کند. اما این فرآیند توسط پروتئین‌های پمپاژ‌کننده یون انجام می‌شود که خودشان انرژی‌شان را از مولکول ATP می‌گیرند.

مسئله مرغ و تخم‌مرغ! نیک لین از یونیورسیتی کالج لندن و بیل مارتین از دانشگاه دوسلدورف آلمان، نشان دادند که آب و آلکالاین اشباع‌شده از هیدروژن که در چشمه‌های آب گرم زیر اقیانوس و از میان سوراخ‌های سنگ‌های معدنی می‌گذرند، می‌توانند جریان طبیعی پروتون در سنگ‌های غنی از کاتالیزورهای معدنی یون گوگرد تولید کنند. این مجموعه می‌تواند شرایط مناسبی را برای تبدیل دی اکسیدکربن و هیدروژن به مولکول‌های آلی و قطعات اولیه حیات باشد.

این سوراخ‌ها می‌توانند به صورت «پیش‌سلول» عمل کنند، یعنی هم شارش پروتون (یون یک‌بار مثبت هیدروژن) را سبب شوند و هم مولکول‌های آلی ساده تشکیل‌شده را تغلیظ‌ و به این ترتیب آن‌ها را در نهایت برای تولید مولکول‌های پیچیده‌تر آماده کنند. اگر نظریه آن‌ها درست باشد مسئله مرغ و تخم‌مرغ حل شده و معلوم می‌شود که این منافذ تامین‌کننده انرژی اولین مکانیسم‌های آلی بوده‌اند.