زیست‌شناسی خان آکادمی: فرگشت چیست؟ – بخش ۳

دانلود خان آکادمی فارسیدرباره

  • نام دوره: زیست شناسی
  • قسمت: سوم، توضیحات کلی
  • زمان: ~۱۰ دقیقه
  • فرمت: FLV
  • منبع: خان آکادمی فارسی
  • پیاده‌ساز: نامعلوم

کلیات این قسمت:

توضیح و تفاوت Micro-evolution و Macro-evolution

برداشت اشتباه از تکامل(فرگشت) خطی

دانلود فیلم آموزشی فرگشت(تکامل) : سرور اختصاصی | سرور اول | سرور دوم