تصاویری از مراحل کشف هومو نالدی

در تصاویر گردآوری شده زیر می‌توانید مراحل گوناگون کشف فسیل «هومو نالدی» یا «انسان نالدی» را مشاهده کنید.

محل اکتشاف هومو نالدی غار محل اکتشاف انسان نالدی غارنوردان و مکتشفات فسیل هومو نالدیکاشفان فسیل هومونالدی محل کشف فسیل هومونالدی homo-naledi-gallery-07 گروه اکتشافی فسیل هومو نالدی homo-naledi-gallery-09 homo-naledi-gallery-10 گروه اکتشافی انسان نالدی homo naledi homo-naledi-gallery-12 homo-naledi-gallery-13 homo-naledi-gallery-14 homo-naledi-gallery-15 فسیل انسان اولیه هومو نالدی هومو نالدی یا انسان نالدی

 

از ما حمایت کنید!

تمام کتاب‌ها و فیلم‌های مستند در سایت به صورت رایگان ارائه می‌شوند.

اگر می‌توانید از ما حمایت کنید تا بتوانیم هزینه‌های نگهداری سایت را تامین کنیم

می‌خواهم کمک کنم

برو به صفحه اول سایت