اینفوگرافیک: مقایسه هومینیدها(انسانیان)

اینفوگرافیک مقایسه قد و ظرفیت جمجمه هومینیدها(انسانیان، انسان‌تباران) :

اینفوگرافیک تکامل انسانیان هومینیدها

از ما حمایت کنید!

تمام کتاب‌ها و فیلم‌های مستند در سایت به صورت رایگان ارائه می‌شوند.

اگر می‌توانید از ما حمایت کنید تا بتوانیم هزینه‌های نگهداری سایت را تامین کنیم

می‌خواهم کمک کنم

برو به صفحه اول سایت