اینفوگرافیک: جایگاه هومونالدی در تبار انسانیان کجاست؟

کشف انسان(هومو) نالدی می‌تواند تغییرات مهمی در ریشه و تبار انسانیان به‌وجود آورد.

در اینفوگرافیک زیر می‌توانید ۳ احتمال این‌که نالدی در کجای درخت تبار قرار خواهد گرفت و همچنین ارتباط آن با ما چگونه خواهد بود را ببینید.

آیا هومونالدی منشا گونه‌های هومو(انسانیان) یعنی انسان اولیه خواهد بود؟ یا نه فقط یک گونه که با اجداد ما انسان‌ها در یک زمان زندگی می‌کرده است؟ البته این احتمال بعید است اما شاید هومونالدی، ما انسانیان(هومو) را با لوسی به‌صورت مستقیم مرتبط کند.

هنوز فسیل‌های کشف شده تعیین سن نشده‌اند و جواب قطعی هم معلوم نیست.

اینفوگرافیک هومونالدی

برای مشاهده اینفوگرافیک در ابعاد اصلی روی آن کلیک کنید.