اینفوگرافیک: محل کشف و مقایسه انسان نالدی

در اینفوگرافی زیر می‌توانید محل کشف و همچنین مقایسه اسکلت جمجمه «هومو نالدی» با «انسان راست قامت»، «انسان ماهر» و «انسان فلورسی» را مشاهده کنید.

اینفوگرافیک هومو نالدی

از ما حمایت کنید!

تمام کتاب‌ها و فیلم‌های مستند در سایت به صورت رایگان ارائه می‌شوند.

اگر می‌توانید از ما حمایت کنید تا بتوانیم هزینه‌های نگهداری سایت را تامین کنیم

می‌خواهم کمک کنم

برو به صفحه اول سایت