اینفوگرافیک: فرگشت انسان، از راه رفتن تا کشاورزی

ما انسان‌ها چگونه انسان شدیم؟ ویژگی‌های منحصربه‌فردی که ما را از اجدادمان جدا می‌کند چه‌چیزهایی هستند؟

نمودار زمانی زیر نشان می‌دهد در سیر فرگشت ما انسان‌ها، چه چیزهایی باعثِ خاص شدن ما به‌مرور زمان شد.

اینفوگرافیک تکامل انساناینفوگرافیک فرگشت انساناینفوگرافیک تکامل انساناینفوگرافیک فرگشت انسان

 

مشاهده کامل اینفوگرافیک

از ما حمایت کنید!

تمام کتاب‌ها و فیلم‌های مستند در سایت به صورت رایگان ارائه می‌شوند.

اگر می‌توانید از ما حمایت کنید تا بتوانیم هزینه‌های نگهداری سایت را تامین کنیم

می‌خواهم کمک کنم

برو به صفحه اول سایت