اینفوگرافیک: فرگشت انسان

Human Being

فرگشت انسان (برای مشاهده‌ی تصویر در سایز اصلی، روی آن کلیک کنید)

پی‌نوشت: نام گونه‌ها به علت بیان علمی به فارسی ترجمه نشده‌اند.

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::