اینفوگرافیک: درخت حیات

اینفوگرافیک درخت حیات از کتاب فرگشت و ژنتیک بریتانیکا:

درخت حیات تکامل و فرگشت

برای مشاهده تصویر در سایز اصلی، روی آن کلیک کنید /