اولین انسان چه کسی بود؟

پرفسور داکینز برای جشنواره کتاب نیویورکر توضیح می دهد که چرا هیچ وقت «اولین انسان» وجود نداشته است.

تکامل انسان فسیل جمجمهاو توضیح می دهد که در کتاب ش پیشنهاد داده بود که به صورت فرضی، از خودتان یک عکس بگیرید و بعد از مادرتان یک عکس بگیرید و بعد از مادر بزرگ تان یک عکس بگیرید و بعد همین طور عقب بروید تا ۱۸۵ میلیون جد به عقب.

بعد اینها را بچینید و هر از چند تایی، یکی را بیرون بکشید. به تدریج از انسان هایی با ریخت و قیافه شبیه به شما، به انسان های نخستین می رسید و بعد به موجوداتی که اجداد آنها بوده اند و به همین ترتیب به عقب. پاسخ به این پرسش که اولین «انسان» کدام بوده این است که هیچ کدام چون هر حیوانی، یک پدر و مادر داشته است. حال اگر به ۱۸۵ میلیونیم جد تان بنگرید، می بینید که یک ماهی بوده است.

اما در همه این مسیر تحول، هر فرزند، دقیقا به گونه و نوعی که والدین ش تعلق داشته است تعلق دارد.

نکته این است که فرآیند، به شکل باورناپذیری کند و بطئی است. برای فهم بهتر به این فکر بکنید که آیا زمانی بوده که والدین شما بگویند «دیروز چهار دست و پا راه می رفت ولی امروز کاملا راه می رود»؟ همانطور که فرآیند بسیار مرحله ای و آهسته هست.

تغییرات رخ داده که منجر به ظهور گونه ها متنوع شده، به مانند حرکت عقربه ساعت است، که اگر در هر لحظه به آن نگاه بکنید، به نظر ثابت می آید ولی اگر یک ساعت بعد برگردید می بینید که جا به جا شده است.

اینکه گونه های حد واسط از میان رفته اند، به ما اجازه می دهد که این خانواده یکپارچه حیات را دسته بندی کنیم و مثلا بگوییم اینها ماهی هستند و اینها خزنده. اگر همه اجداد بقا پیدا می کردند می شد نشان داد که همگی با هم یک خانواده را تشکیل می دهند.

منبع به زبان انگلیسی