انتخاب طبیعی در برابر انتخاب مصنوعی

ارتباط میان فیزیولوژی، رفتار و شکل یک اندام می‌تواند آن قدر شدید و قوی باشد که به نظر برسد یک قانون طبیعی است. با این حال برخی زیست‌شناسان عقیده دارند که این ارتباط می‌تواند صرفا با انتخاب طبیعی اعمال شده باشد.

natural-selection-h-s گروهی از محققان آمریکایی و نروژی در مطالعه جدیدی که به تازگی در مجله مجموعه مقالات آکادمی ملی علوم آمریکا منتشر شده، نشان دادند که می توان با دستکاری های مصنوعی این ارتباط را تغییر داد، اما طبیعت به گونه ای عمل می کند که مانع از ایجاد خصوصیات و صفات غیرمعمول در موجودات شده و لذا آنها را مجددا به حالت طبیعی و نرمال باز می گرداند.

این محققان در طول ۲۶ نسل ارتباط میان شکل و اندازه بال های مگس را از حالت طبیعی خارج کردند؛ به گونه ای که در پایان این آزمایش ها، به مگس هایی دست پیدا کردند که بال هایشان بسیار بزرگ تر از بال هایی بود که در طول بیش از ۵۰ میلیون سال در مگس ها تکامل یافته اند.

وقتی محققان جفتگیری مصنوعی مگس ها را متوقف کرده و به طبیعت اجازه دادند که نقش خود را ایفا کند، ارتباط میان شکل و اندازه بال مگس ها ظرف ۱۵ نسل به حالت اول برگشت. به عبارت دیگر وقتی به انتخاب طبیعی اجازه داده شد که به تعیین صفات بپردازد، بسیاری از نسل ها که دچار انتخاب غیرمعمول شده بودند با سرعت نسبتا زیادی اصلاح شدند.

محققان عقیده دارند دلیل این که شکل بال مگس ها خیلی سریع به نقطه اول برگشت احتمالا این است که آنها ژن هایی را انتخاب و دستکاری کردند که بر دیگر صفات و خصوصیات مگس ها اثر منفی بر جای می گذاشت لذا این تغییرات بر اثر انتخاب طبیعی از میان می رفت.

این یافته ها با یک نظریه زیستی همخوانی دارد: رشد اساسی یک اندام با بسیاری از صفات دیگر همراه است؛ از آنجا که همان ژن ها می توانند چندین صفت را تحت تاثیر قرار دهند، به نظر می رسد که ارتباط آلومتریک شامل ارتباط میان اندازه و شکل بال، یکی از پیامدهای این رشد اولیه است.

در حقیقت این امر می تواند تا اندازه زیادی توضیح دهد که چرا برخی خصوصیت ها و صفات در موجودات زنده در طول میلیون ها سال تکامل بدون تغییر باقی مانده اند.

این مطالعات تنها یک صفت از یک موجود را مورد بررسی قرار داده اند و محققان می گویند لازم است بررسی های بیشتری انجام شود تا نشان دهد آیا این یافته ها می تواند به گستره وسیع تری از جهان طبیعت و روند تکامل تعمیم داده شود یا خیر.

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::