استخوان‌بندی خانواده انسان‌واران: کپی‌ها، Apes

استخوان بندی و اسکلت انسان و شامپانزه و گوریل

شباهت استخوان‌بندی و اسکلت انسان با نزدیک‌ترین خویشاوند خود: شامپانزه‌ها، اورانگوتان‌ها و گوریل‌ها.

مقایسه استخوان بندی خانواده کپی بزرگ

مقایسه استخوان بندی خانواده کپی بزرگ و انسان‌واران. از نقاشی‌های کتاب جایگاه انسان در طبیعت نوشته توماس هاکسلی در سال ۱۸۶۳
از چپ به راست: گیبون، اورانگوتان، شامپانزه، گوریل و انسان.

 

با کلیک بر روی عکس‌ها، آن‌ها را بزرگ‌تر کنید.

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::