آیا واقعا ردپای انسان در کنار دایناسورها یافت شده است؟

رد پای انسان کنار فسیل دایناسور

ادعا: ردپای انسان و دایناسور کنار همدیگر در رودخانه پالوکسی واقع در گلن رز تگزاس پیدا شده است. این کشف نشان می‌دهد که انسان‌ها در دوران کرتاسه نیز حضور داشته‌اند و به طور تدریجی فرگشت نیافته‌اند.

پاسخ: ادعای ردپای انسان و دایناسور حاصل چند پدیده به اشتباه شناسایی شده و ساختگی است. آثار ردپای کشیده و دراز غیرعادی که گمان می‌رفت ردپای انسان است تحت تاثیر ردپای دایناسوری که بر روی دوپا راه می‌رفت تشکیل شده است. ردپای به جا مانده از این دایناسور بسیار شبیه انسان است. ولی مشاهدات به خوبی نشان دادند که فرم سه انگشتی دایناسور‌ها در این ردپا‌ها وجود دارد.

Taylor_Site_man_tracks_02  Taylor_Site_man_tracks_03

نکته: البته سایر عکس های غیرعادی که در وبسایت ها و وبلاگ های ایرانی نشان داده میشوند نیز ساختگی بوده و تنها ردپایی که گمان می‌رفت ردپای انسان است این ردپا بوده و بقیه مواردی که نشان داده می‌شوند تصاویری جعلی بیش نیستند.

مطالعه و تصاویر بیشتر در منبع اصلی