آیا نئاندرتال‌ها دچار نرمی استخوان بودند؟

ادعا: فسیل های منسوب شده به نئاندرتال‌ها نشان میدهد آن‌ها انسان‌هایی معمولی مبتلا به نرمی‌ استخوان هستند.

پاسخ: نشانه‌های بیماری نرمی استخوان از چندین جهت با فسیل‌های نئاندرتال‌ها متفاوت است:

۱. افراد مبتلا به نرمی استخوان دچار سوء تغذیه و فقر کلسیم هستند، بنابراین استخوان‌های آن‌ها ضعیف است. اما استخوان‌های نئاندرتال‌های کشف شده پنجاه درصد ضخیم‌تر از متوسط استخوان ​​انسان است.

۲. مدارک و شواهد از نرمی استخوان در انسان به راحتی قابل تشخیص است، به خصوص در انتهای استخوانهای دراز بدن؛ این شواهد است در نئاندرتال یافت نشده است.

۳. نرمی استخوان باعث انحنای یک طرفی استخوان ران میشود,در حالی که ران نئاندرتال ها به عقب خم شده است.

۴. تنها کسی که گزارش وجود بیماری نرمی استخوان بین نئاندرتال‌ها را داد، ویرچا بود که به تنهایی قابل استناد نیست. او گفته بود فسیل دوران کودکی که دارای نرمی استخوان باشد، در بزرگ‌سالی دارای آسیب سر و در پیری دچار آرتروز می‌شود که می‌تواند کل جمعیت را شامل شود. این یک حدس و پیش‌بینی است که شواهد معتبری ندارد.