آیا انسان در این چند هزار ساله تغییری کرده است؟

ادعا: یک نظریه باید همیشه در جریان باشد، ولی ما می‌بینیم که فرگشت انسان متوقف شده است و انسان دیگر فرگشتی نمی‌کند. و شواهد تاریخی از تغییر بیولوژیکی انسان وجود ندارد.

پاسخ: فرگشت همیشه در جریان است. هر چند شاید از نظر ظاهری ما تفاوتی را مشاهده نکنیم اما این به معنی آن نیست که فرگشتی اتفاق نیفتاده است.

شواهدی وجود دارد که انسان در چند هزار سال گذشته فرگشت یافته و همچنان فرگشت انسان در حال وقوع است.

برای مثال تجزیه و تحلیل ژنوم انسان نشان می‌دهد که ژن‌های مربوط به اندازه مغز در حدودا ۳۷۰۰۰ سال گذشته و به خصوص ۵۸۰۰ سال فرگشت یافته است (ایوانز و همکاران، ۲۰۰۵؛ Mekel-Bobrov و همکاران، ۲۰۰۵).

همچنین در مناطقی که بیماری مالاریا شایع است، مقاومت داسی شکل سلول‌ها فرگشت یافته است. تحمل لاکتوز نیز در اثر  تغییرات فرهنگی در مصرف فرآورده‌های لبنی تکامل یافته است.

همچنین برخی از انسان‌ها به تازگی جهش‌هایی برای مقاومت در برابر بیماری ایدز به دست آورده‌اند. (لانگ ۱۹۹۴، Weisgraber و همکاران ۱۹۸۳).

اطلاعیه مهم

برنامه‌های روز داروین برای سال ۱۴۰۰

:: مشاهده صفحه ::