آگاهی در ضیافت کلمات

کتاب‌های پیشنهادی با موضوع فرگشت و داروینیسم برای ۲۷امین نمایشگاه کتاب، اردی‌بهشت ۹۳ :

[table id=1 /]

نقشه نمایشگاه کتاب

دانلود PDF لیست

  • بیشتر کتاب‌ها عمومی هستند، اما شاید بعضی تخصصی‌تر باشند. قبل از خرید حتما نگاهی به کلیات کتاب کنید.
  • بعضی کتاب‌ها مستقیم به فرگشت ربط ندارند اما مباحث آن را شامل می‌شوند مثل پیدایش حیات و..
  • سایت نمایشگاه امکانات خوبی برای جست‌وجو دارد. می‌توانید موقعیت ناشران و کتاب‌هایشان را جست‌جو کنید. بعضی ناشران در شبستان هستند بعضی دیگر در بخش دانشگاهی.
  • بعضی کتاب‌ها چاپ‌شان تمام شده است. با جست‌وجو در سایت ، از ارائه کتاب‌ مدنظر در نمایشگاه مطلع شوید.
  • این لیست، کامل نیست. اگر پیشنهادی دارید می‌توانید آن را کامل‌تر کنید.